Hoppa till innehåll

TA | Tankeväckande utbyte med Jordanien

Lunds universitets arbetsterapeututbildning har sedan höstterminen 2012 ett utbytesavtal med The University of Jordan i Amman, Jordanien. På den sista verksamhetsförlagda utbildningen i termin 6, som består av fyra veckor, har två studenter från arbetsterapeututbildningen i Lund möjlighet att åka till Amman och bedriva arbetsterapeutisk klinisk praxis.

Syftet med utbytet är att bredda vår syn på arbetsterapi och dess begränsningar och möjligheter i de olika kulturerna.

The faculty of rehabilitation science är en av de nyaste fakulteterna på The Univerity of Jordan och etablerades 1999 för att tillhandahålla medicinsk rehabilitering för patienter och samhällsmedborgare inom både psykologiska och fysiska aspekter. Avdelningen för arbetsterapi är en av fyra avdelningar inom fakulteten, tillsammans med avdelningen för sjukgymnastik, ortoser och proteser och för hörsel och talvetenskap.

Arbetsterapeutprogrammet på The University of Jordan är en fyraårig utbildning som ger en kandidatexamen i arbetsterapi. För närvarande finns ingen möjlighet till en masterexamen för arbetsterapeutstudenterna på universitetet.

Det första studieåret för de blivande arbetsterapeuterna är ett basår som är gemensamt för alla utbildningarna inom fakulteten. Då går man kurser inom exempelvis grundläggande fysiologi, nackens, huvudets och bålens anatomi och inom ledarskap och datorkunskap. Under utbildningen, som är specifik för arbetsterapeutstudenterna, får de även dissekera grodor för att se hur nervsystemet fungerar, något som är främmande för oss på Lunds universitet.

På institutionen för arbetsterapi i Amman erbjuder man olika vägar för studenterna att förstå aktiviteters egenskaper och värden. Detta kan ske genom att ge studenterna möjligheter att engagera sig i olika skapande aktiviteter som keramik, mosaik, pappershantverk, musikterapi och drama. Dessa aktiviteter bidrar till att tydliggöra bland annat begreppet flow då studenterna har möjlighet att själva få uppleva känslan av att vara i detta tillstånd.

Antalet studenter som studerar till arbetsterapeut över en fyraårs period är cirka 140. Det ska jämföras med de 400–500 stycken som studerar till sjukgymnast. Lärarna och arbetsterapeutstudenterna på avdelningen för arbetsterapi upplever, precis som många av oss som studerar till arbetsterapeuter här i Sverige, att det kan vara svårt att förklara vilka vi är, vad arbetsterapeuter gör och varför vi gör det. För att ”promota” sig själva och nyttan med arbetsterapi ser man till att representera yrket olika dagar som annan hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten firar, exempelvis under världsdagen för Downs syndrom.

Studenterna går även ut i samhället och gör olika projekt under samlingsnamnet ”Make a change” som syftar till att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. Det är ett vanligt problem för befolkningen, då psykiatrisk funktionsnedsättning är ett stort stigma i Jordanien. Många som har psykiatriska diagnoser ses som ”galna”, vilket arbetsterapeutstudenterna försöker ändra på genom att få medborgarna att skriva på namnlistor att de respekterar psykisk sjukdom och ska sluta använda beskrivningen ”galen” om personer med psykisk funktionsnedsättning. Samtidigt promotar de sin roll som arbetsterapeuter inom psykiatrin.

FSAstud Lund

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.