Hoppa till innehåll

TA | Skrota premiepensionen!

Gästkrönika av Göran Arrius, ordförande, Saco.

Under den senaste tiden har pensionsfrågorna uppmärksammats allt mer. Det är inte en dag för tidigt.

Den allmänna pensionen är grundbulten i systemet. Men den avtalade tjänstepensionen är nog så viktig. Därför är det oerhört angeläget att informera om de kollektivavtalade tjänstepensionernas betydelse. I dag är det framför allt många yngre som kommer ut på arbetsmarknaden som inte är medvetna om detta. De tycker att de får en hygglig lön, men i själva verket är den usel eftersom det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen och därmed görs heller inga avsättningar till tjänstepension.

På medlemsförbundens begäran stärker nu Saco arbetet med pensioner och socialförsäkringar genom att inrätta ytterligare en tjänst för just dessa frågor.

När det gäller den allmänna pensionen ska man vara varsam med den breda politiska pensionsreformen. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför har jag i olika sammanhang förordat en översyn av premiepensionen (PPM), alltså de 2,5 procent av pensionsavgiften som man kan välja själv hur de ska placeras. Som jag uppfattat det är det inte särskilt många som är glada över den möjligheten. Framöver handlar det om pensionssystemets legitimitet och styrka:

– Bromsen slår till för ofta. Den var tänkt som en nödfallsventil i systemet, men riskerar att bli regel flera år i rad.

Varje inbromsning ger upphov till en debatt om nya villkor för systemet.

– PPM-systemet utsätter medborgarna för obligatoriskt hasardspel. Även icke-valet är ett val. De mest misslyckade och de mest framgångsrika spekulationerna kommer att tära på förtroendet. Trygghet och gambling går inte ihop.

Om de 2,5 procenten som i dag går till premiepensionen i stället gick in i den allmänna pensionen skulle systemet stärkas och risken att bromsen slår till skulle bli mindre. Det skulle också eliminera risken för olika utfall beroende på tur eller otur vid placeringarna. De 2,5 procenten ska naturligtvis ge samma pensionsrätt som pensionsavgiften på 16 procent ger. Därmed faller det överdrivna talet om generationskrig. Att dagens unga skulle få betala med lägre pensioner för att betala dagens pensioner.

För att pengarna ska räcka måste vi också jobba längre upp i åldrarna, när allt fler blir allt äldre. Därför bör pensionsåldern höjas i långsam takt framöver.

Göran Arrius

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.