Hoppa till innehåll

TA | Profilering – nyckeln till framgång

Sharon Britnell kommer från Kanada, men har större delen av världen som sitt arbetsfält som ordförande för arbetsterapeuternas världsorganisation, WFOT (World Federation of Occupational Therapists). Med lång erfarenhet av arbetsterapi internationellt och tonsäker röst får hon med sig lyssnaren lätt.

Text: Catharina B Tunestad

Sharon Britnell är på gästbesök i samband med ”inspirationsdagen” för FSAs styrelse och kanslipersonal, som äger rum i början på året. Hennes eldröda hår och matchande orangeröda dräktjacka utgör en uppiggande kontrast till den gråmulna himlen utanför konferensrummet på hotellet Utsikten i Nynäshamn denna februaridag.

Syftet med besöket är att ge oss input om arbetsterapi och ledarskap och arbetsterapi ur ett internationellt perspektiv. Dagarna innan har hon träffat styrelsen för ergoterapeutförbundet i Norge. Efter besöket i Sverige ska hon vidare till Helsingfors och träffa COTEC:s- och ENOTHE:s styrelse.

Sharon bjuder oss på en tankeväckande föreläsning i ”socialt entreprenörskap”, om hur man driver en frivilligorganisation (NGO, Non Goverment Organisation), som exempelvis FSA.

Hennes bild av läget i USA är att de fackliga organisationerna förlorat i inflytande på senare år. I sammanhanget har dock organisationer med medicinsk profilering, som är mansdominerade, lyckats stå sig bättre i det hårdnande antifackliga
klimatet.

Organisationer/förbund med yrkegrupper inom hälso- och sjukvård, däribland arbetsterapeuter, som domineras av kvinnor, har det däremot lite tuffare.

– Vi kvinnor tar ju inga onödiga risker, vill helst inte såra någon, utan vara trevliga och helst inte ta betalt, säger Sharon med en ironisk blink och får de flesta av oss i seminarierummet att le, nicka igenkännande.

För att synas och ta mer plats i samhället och debatten, både som yrkesgrupp och organisation/förbund, och nå nya arenor för arbetsterapeuter – gäller det att vi använder oss av vår styrka och talang för att kunna påverka, slår hon fast.

– Vi måste agera annorlunda i den här kontexten, tänka på hur vi marknadsför arbetsterapi och ringa in det som är organisationens och professionens karakteristik och profil – och lyfta just de ord och begrepp som vi associerar specifikt med en arbetsterapeut!

Hon illustrerar med ett exempel på en slogan som den amerikanska
organisationen, AOTA (American Occupational Therapy Association), myntat inför tjugoårsjubileet år 2018: “Living life to the fullested”.

– Tänk enkelt och rakt när det gäller språket, särskilt för slogans, så att
mottagaren förstår varför hon/han ska välja just er och inte någon annan.

Hon poängterar att det är viktigt att även fundera över vad olika grupper i samhället vill ha av oss; patienter, brukare, allmänhet, de olika servicesektorerna, politiker med flera. Att hitta kostnadseffektiva lösningar på deras problem och frågor, som kan få dem intresserade, är en öppning för samarbete – och därigenom få mer inflytande och kunna påverka. Hur framgångsrik en organisation blir beror dock inte främst på den medicinska expertisen eller kliniska kompetensen som den består av, utan mer på erfarna ledare och om dessa förmår att alstra ett engagemang – både internt och externt. Det är den viktigaste
parametern, summerar hon.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.