Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Carina Tjörnstrand

Ny avhandling av Carina Tjörnstrand, Institutionen för hälsa, vård och samhälle – Arbetsterapi och Aktivitetsvetenskap, Lunds universitet, www.arb.lu.se.

Avhandlingen bidrar med kunskap inom området daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Aktiviteterna vid både arbets- och träffpunktsorienterad sysselsättningsverksamhet kategoriserades och visade på att båda typer av verksamheter erbjuder aktivitet och social interaktion med olika nivåer av krav och utmaning. Aktivitetskategorierna och utmanings- och kravnivåerna kan utgöra ett kunskapsunderlag för att analysera vad verksamheter erbjuder och för att matcha aktiviteter på sysselsättningsenheter till individen.

De upplevelser av aktiviteter vid verksamheterna som deltagarna beskrivit ger kunskap om hur man ska kunna utforma bra stöd och förutsättningar för ett aktivt deltagande. I avhandlingen betonas vikten av både en meningsfull tid för arbete och för vila, rekreation och fritid.

Resultaten visar på deltagarnas strävan efter att finna en balans och rutin i sina vardagliga aktiviteter.

Avhandlingen bidrar även till instrumentutveckling inom området aktivitetsengagemang. Deltagarens aktivitetsutförande, och hur detta upplevdes, synliggörs i instrumentet Profiles of Occupational Engagement in Severe mental illness: Productive occupations (POES-P). Aktivitetsengagemang självskattas med utgångspunkt från en dagbok. Instrumentet gav möjlighet till att utforska vilka faktorer som har betydelse för upplevelsen av att vara engagerad i aktiviteterna på verksamheterna. Viktiga faktorer, för olika nivåer av aktivitetsengagemang, var tid spenderad i aktivitet i verksamheten och generella symtom, som ångest och svårigheter att samarbeta med andra. Men även individernas känsla av att själva kunna kontrollera och påverka sin livssituation hade betydelse för aktivitetsengagemanget, vilket bör beaktas när stödet till målgruppen utformas.

För mer information: Carina Tjörnstrand, carina.tjornstrand@med.lu.se, tel. 046-222 19 54.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.