Hoppa till innehåll

TA | Marie behandlar cancersjuka med yoga

Arbetsterapeuten Marie Hansson ger yogabehandling hemma hos cancersjuka och på Hospice i Malmö. Målet med yogan är att skapa ett lugn, självkännedom och acceptans för sjukdomen hos individen. Hennes erfarenhet är att det ger en känsla av mening och delaktighet.

Text: Maja Didrikson   

– Min roll som arbetsterapeut handlar om meningsskapande. Viktigast med yogan är hur den kan skapa mening för någon, säger hon.

Marie Hansson ger yogabehandlingar både på Hospice i Malmö och i patienternas hem. Vanligtvis hinner hon cirka sex hembesök i veckan. Hon har sitt kontor i anslutning till hospiceavdelningarna och arbetar även med SAH, Sjukhusansluten hemsjukvård.

Som arbetsterapeut utgår hon ifrån tre huvuddelar: yoga, skapande och natur.

– Yogan jobbar på många plan samtidigt och tar upp alla dimensioner av en människa.

Övningarna anpassas efter personen hon har framför sig. Olika övningar har olika positiv effekt på kroppens organ. Gemensamt för dem är att de är enkla. Det handlar mycket om att ta långa, djupa andetag, som har en lugnande verkan. Många upplever att de sällan eller aldrig tidigare tagit ett djupt andetag.

– Alla som har cancer har kämpat mycket. Yoga ska för dem bara vara något lugnt, skönt och accepterande.

På Hospice och inom hemsjukvården arbetar de i team runt patienten, bestående av arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast, kurator, sekreterare, sjuksköterska, undersköterska och dietist. Alla måste ha de senaste uppdateringarna om sjukdomen och jobba mot samma mål. Om någon utanför teamet leder yogan, som inte är insatt i patientens aktuella sjukdomssituation, kan det göra mer skada än nytta.

Viktigast i den palliativa vården tycker Marie är den existentiella delen, frågor som ”Vem är jag?” och ”Vart är jag på väg?”. Yogan kan hjälpa till att besvara frågorna. Ett sätt att förbereda sig inför döden är meditationer, som handlar om att vara del av ett större kretslopp.

– Inom arbetsterapin brukar vi använda oss av uttrycket ”flow”, att gå upp i något så att man glömmer tid och rum. Det är då vi laddar batterierna. Yogan är en fantastisk flowskapande aktivitet.

Marie har även haft yoga för äldre på ett äldreboende. Där märkte hon att det finns ett rörelseminne hos dementa. De brukade sitta tillsammans i ring. Första gångerna satt några av de äldre bara stilla och tittade på.

– Så plötsligt en dag såg jag hur Elsa gjorde de här rörelserna. För många var det som att det var första gången de såg mig varje gång, men rörelserna kom de ihåg.

Hon berättar att de äldre upplevde att kroppen blev viktig igen, att de hittade in till en inre kärna, där många minnen väcktes. Plötsligt kunde de börja berätta om vad de mindes under yogaövningarna.

– Om mer tid fanns, skulle jag även utveckla yoga i närståendestöd, säger Marie.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.