Hoppa till innehåll

TA | Kommande workshop om artrosskola

FSAs primärvårdsutskott har skickat ut en webbenkät till arbetsterapeuter i landet huruvida de är delaktiga och håller i en artrosskola, och ställt frågor om hur den bedrivs och önskemål om hur artrosskolan skulle kunna utvecklas.

Resultatet i enkäten visar att arbetsterapeuter i mycket varierande utsträckning är delaktiga i en artrosskola.

Med anledning av detta planerar primärvårdsutskottet en webbaserad workshop preliminärt hösten 2013 med syfte att öka arbetsterapeuters kompetens och delaktighet i artrosskola.

Har du frågor, funderingar, tips, synpunkter kring detta? Kontakta gärna primärvårdsutskottet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.