Hoppa till innehåll

TA | ”Jag är säkrare i min yrkesroll”

Anna Månsson visste vilka förutsättningar som gällde när hon blev antagen till specialistutbildningen, hon fick på egen hand bekosta resor, övernattningar och använda sina semesterdagar. Men specialistutbildningen var värd det, konstaterar hon utan att tveka.

Text: Anki Wenster

I sitt arbete som hjälpmedelskonsulent ger Anna Månsson drygt 100 förskrivare, arbetsterapeuter och logopeder i tio av Skånes kommuner stöd i processen med kommunikations- och kognitionshjälpmedel till brukare. Hon har arbetat inom hjälpmedelsverksamheten ”en evighet” säger hon, sedan slutet av 70-talet.

– Jag har stor nytta av att vara specialist, exempelvis vid handledning av kollegor, och jag är trygg och säker i min profession, jag går inte och gömmer mig när ett svårt ärende dyker upp. I stället känner jag det som en utmaning som ska lösas, säger hon engagerat. 

Likväl är hon medveten om att hennes val att stanna kvar och söka nya utmaningar på sin arbetsplats, medför att hon själv får spana efter tillfällen där hon på bästa sätt får nytta av sina specialkunskaper. Hon nämner arbetet hon och en kollega tog initiativ till, med att tillgänglighetsanpassa barn- och ungdomshabiliteringarna inom Region Skåne genom symbolmärkning, som nyligen avslutats. Men medger att det finns drömprojekt hon gärna hade velat förverkliga, som mer tydligt knyter an till hennes specialistkompetens och tidigare magisterarbete.

– Jag skulle vilja göra generella uppföljningar för att visa på samband, bland annat mellan hjälpmedelsanvändning, KASAM – känsla av sammanhang – och nöjdhet, säger Anna Månsson. Men jag har aldrig ångrat att jag gick specialistutbildningen och kontakten med kollegor under utbildningen var enormt inspirerande och stimulerande. Jag är glad för att möjligheten finns genom FSA, påpekar hon och avslutar. 

– Kunskap är aldrig tung att bära.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.