Hoppa till innehåll

TA | Från plastikkirurgen – till Samhall

Arbetsterapeutens syn på människan är en viktig grund att stå på även som chef, säger Eva Granfeldt, som är personalchef på Samhall, region Linköping.

Text: Jane Bergstedt

När en enhetschef oväntat lämnade sin tjänst år 2000 fick arbetsterapeuten Eva Granfeldt frågan: Kan du tänka dig att ta jobbet? Det var på Hand- och Plastikkirurgiska kliniken med Brännskadevård, HPK, på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag hade aldrig tänkt tanken. Min uppfattning var att chef blev man närmare pensionsåldern. Det handlade dessutom om att bli chef för min egen grupp, berättar Eva Granfeldt, som i dag är personalchef för Samhall, region Linköping.

Chefsresan började alltså på HPK, dock inte på fyra år som är brukligt, utan två, för att få känna på. Hon erbjöds, liksom alla nya chefer på kliniken, att gå en magisterutbildning i ledning och organisation, som hon läste på halvfart.

– Någon var tvungen att ta jobbet, annars skulle vi omorganiseras. Och jag har alltid drivit frågor om vikten av system och struktur för kvalitet och patientsäkerhet. Det var nog delvis därför just jag fick frågan.

Eva Granfeldt kommer från Härnösand och utbildade sig till arbetsterapeut i Linköping 1985–87. Hon flyttade sedan runt, jobbade i Uppsala, Vänersborg, Trollhättan och kom sedan tillbaka till Linköping igen. Specialintresserad av handskador lyckades hon få ett vikariat och sedan fast jobb på HPK.

– Det var inte idealiskt att bli chef för sina tidigare arbetskamrater. Även om vi inte umgåtts privat, hade vi jobbat länge tillsammans. Och jag var bland de yngsta. Relationen ändrades förstås, människor visade nya sidor och några testade mig ett par gånger. Jag fick skapa en ny plattform att arbeta ifrån, säger Eva Granfeldt.

Men hon tyckte det var roligt att få påverka utvecklingen av både verksamhet och människor. Så har hon ofta reagerat. När första tanken är ”Hjälp, aldrig”, frågar hon sig i stället ”Varför inte?” och säger sedan oftast ja – efter en tids reflektion.

Arbetsterapeutens arbete med att möta patienten där den är och motivera och gå bredvid mot målet, liknar i mycket chefsuppdraget, att motivera medarbetare, skapa aktivitet och delaktighet.

– Vår syn på människan är en viktig grund att stå på även som chef, understryker Eva.

Hon ingick i klinikens ledningsgrupp och gjorde även uppdrag för det centrum kliniken tillhörde, bland annat ett utvecklingsprojekt som handlade om att förnya
och återimplementera metoden balanserat styrkort i verksamheten.

2008 utökades hennes chefsansvar med en vårdavdelning, brännskadeavdelning och ett gästhem. Men då handlade det om delat ledarskap. 

– Det var fantastiskt bra att dela ansvaret, vi kände varandra och verksamheten och medarbetarna väl och man blir inte så ensam i sitt chefskap. Min kollega var sjuksköterska och vi hade ett prestigelöst samarbete, säger Eva.

Efter elva år som chef i landstinget såg hon en annons om att Samhall sökte personalchef i region Linköping med cirka 2 500 anställda. Samhall har genomgått en rejäl omställning från ”skyddad verkstad” till ett företag som ska skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar i konkurrensutsatta kunduppdrag.

– Det lät väldigt spännande. Målet är att rusta medarbetarna med kompetens, erfarenhet och självförtroende. Mycket av det jag gör är detsamma som jag sysslat med hela tiden, fast på en ny nivå, säger hon och förklarar:

– Som arbetsterapeut arbetade jag med motivationsarbete på individnivå med enskilda patienter, som chef på gruppnivå och nu, som personalchef, på organisationsnivå, med ledarutveckling och kulturfrågor i ett företag som har som uppdrag att utveckla människor genom arbete.

I takt med att enklare tillverkning flyttade ur Sverige fick Samhall se över sin verksamhet. I dag dominerar tjänstesektorn. 80 procent av de anställda jobbar ute hos kundföretag, exempelvis med städning, fastighet och äldreservice. Några egna verkstäder finns kvar för montering och förpackning.

Totalt fick cirka 1 000 personer jobb på den reguljära arbetsmarknaden förra året. Det är knappt 6 procent av de anställda, vilket också är det uppsatta målet.

– Det är en utmaning för oss att ha sysselsättning för alla, man blir inte
varslad om vi förlorar ett uppdrag. När man är mellan jobb erbjuder vi utbildningar, exempelvis i kvalitet och kundbemötande. Vi arbetar hela tiden i konkurrens med alla andra företag på marknaden.

– Allas lika värde är viktigt för mig, att arbeta mot fördomar och utanförskap. Jag har en lillebror med Downs syndrom och har sett vad en funktionsnedsättning kan innebära. Inom Samhall talar vi bara om funktion och inga hinder.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.