Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapeut i KI-toppen

För första gången har en arbetsterapeut utnämnts till prorektor vid ett svenskt universitet. Kerstin Tham har därmed brutit trenden med medicinare i Karolinska Institutets (KI) topp.

Text: Lena Fieber    

– Jag hoppas kunna vara till hjälp med min bakgrund. Det behövs fler perspektiv när vi nu ska försöka bredda synen på hälsa från att enbart huvudsakligen handla om molekyler, säger Kerstin Tham, professor i arbetsterapi.

Hon arbetade femton år som arbetsterapeut efter sin utbildning innan hon började forska inom neurologi.

KI har landets största medicinska fakultet och som prorektor delar Kerstin Tham på rektorskapet. Innan dess var hon prefekt vid institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle. Hon kallades in för fyra år sedan som prefekt när KI förlorade sin examensrätt för sjuksköterskeprogrammet och bytte ut 25 lärare.

I chefsrollen har hon haft stor nytta av sin erfarenhet som arbetsterapeut. Utbildningen är en bra chefsskola:

– Vi har ett personcentrerat arbetssätt som är väldigt värdefullt i ledarskapet. Vi lär oss verktygen för att sätta sig in i en annan människas situation, analysera och lösa problem. Det har jag haft god nytta av som chef.

Men hon ser ett bekymmer med att antalet sökande till utbildningen är så lågt. Hon tror att orsaken kan vara att yrket inte syns tillräckligt i samhället. Att arbetsterapi fortfarande förknippas enbart med äldre och hjälpmedel för många. Vid KI ska arbetsterapiutbildningen nu ses över.

– Vi arbetsterapeuter behöva profilera oss mer och tydligt visa hur utbildningen kan användas inom nya områden där det aktivitetsvetenskapliga perspektivet behövs, till exempel inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, flyktingmottagningar, psykiatrin, säger Kerstin Tham och tillägger:

– I andra länder, som Island och Danmark, arbetar arbetsterapeuter i företag och gör analyser inom arbetsmiljö till exempel. Här kanske förbundet har en viktig roll för att skapa en diskussion kring nya verksamhetsområden för arbetsterapeuter.

Red.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.