Hoppa till innehåll

TA | Ann-Christin siktar högt

Steget från arbetsterapeut till flygstationschef kan verka långsökt. Men så är inte fallet för Ann-Christin Viklund. Efter många år inom bland annat primärvården, ansvarar hon sedan sommaren 2011 för Luleå airport, en flygplats med närmare 100 anställda och drygt en miljon passagerare per år.

Text: Ulla-Karin Höynä

Just nu pågår en stor ombyggnad av Luleå airport, ett projekt med en budget på 105 miljoner kronor, som ska vara klart i december. Målsättningen är att både öka flygtrafiken och locka internationell reguljärtrafik till Luleå. Den tidigare arbetsterapeuten Ann-Christin Viklund har bytt bransch än en gång.

– Det är ett ännu bättre jobb än vad jag kunde föreställa mig och med mycket bredare utmaningar än vad jag trott. Att leda företag var inte nytt för mig, men jag hade inte inblick i hur stort det regionala intresset är och det mediala genomslaget. Om kommunikationerna inte fungerar, då fungerar inte Sverige, säger Ann-Christin Viklund.       

Hon berättar att ledarfrågor kom snabbt in i hennes yrkesliv. Hon var 22 år när hon fick sin första ledarroll. Hon visste tidigt att hon skulle utbilda sig till arbetsterapeut och arbetade cirka tio år inom yrket. Hon utbildade sig i Umeå och blev leg. arbetsterapeut år 1985. Första jobbet var på rehabavdelningen på sjukhuset i Boden, där hon ganska snart fick tjänsten som 1:a arbetsterapeut. Hon började sedan inom primärvården och hade samordningsansvaret för distriktsarbetsterapeuterna på fyra vårdcentraler. Hon gick vidare till jobbet som hjälpmedelskonsulent och utsågs efter två år till hjälpmedelschef. Från vården tog hon sig till ett medicinsktekniskt företag, som hade sitt huvudkontor i Luleå.

– Jag såg det som ett naturligt steg. Företaget arbetade med hjälpmedel. Jag var deras Sverige- och Nordenchef i tio år. En otroligt spännande resa, för bolaget blev uppköpt av ett amerikanskt företag, och jag kunde ha stannat kvar. Men jag kände det var dags att prova något nytt och ville vara mer med mina barn, för då reste jag flera dagar i veckan. I stället gick jag vidare till en ny bransch och arbetade som VD i ett företag inom miljö- och återvinning, berättar Ann-Christin Viklund.

Efter åtta månader på det nya jobbet hörde hon att Luleå airport sökte en ny chef. Hon tog kontakt med de ansvariga och på den vägen är det. Ann-Christin Viklund berättar att hon även provat på att ha ett arbete utan ledarroll och upptäckte att hon inte trivdes med det.

– Jag har alltid tyckt att det varit naturligt och roligt att få vara med och påverka och få med mig människor. För att lyckas som ledare är det en förutsättning att få medarbetarna att känna sig delaktiga i verksamheten.

Hon beskriver sig själv som lyckligt lottad och ödmjuk och känner sig trygg i ledarrollen. Hon vet när hon ska agera och när hon inte ska göra det. En av hennes uppgifter är att få medarbetarna att växa och utvecklas, även om det kan innebär att personen byter jobb. Arbetet som arbetsterapeut har lärt henne att coacha andra och visa på möjligheter, och bygger på ett särskilt sätt att tänka. Även om patienten haft en stroke gäller det att engagera denne, visa att det går att komma tillbaka.

– Jag tror att många är lite rädda och inte vågar byta bransch. Särskilt kvinnor målar gärna upp höga hinder och vågar inte utmana sig själva, utan tror att man först måste kunna allt. Män chansar mer och lär sig vartefter.

Ann-Christin talar också om hur viktigt det är med engagemang och att ha en vision. Vad som kan bli nästa steg för henne yrkesmässigt är inte något som hon funderar på. Nu är hon hundraprocentigt upptagen av sitt nuvarande arbete. Det enda hon vet med säkerhet är att det i så fall blir ett arbete med ledarskap.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.