Hoppa till innehåll

TA | Vi omges av dilemman

Redaktören har ordet

Det går inte att leva utan att ständigt hamna i situationer där olika etiska dilemman uppstår. Ibland mer påtagliga, ibland mer subtila. Vår vardag bjuder på många exempel. 

De anhöriga som driver igenom sin vilja om ett övervakningslarm i 90-åriga Elsas bostad, något du kanske ifrågasätter och finner integritetskränkande. Hur agerar du då, som arbetsterapeut inom hemsjukvården?

Den 78-årige, obotligt cancersjuke Lennart, som allra helst kanske vill tillbringa sin sista tid med att filosofera över livet och på sin höjd läsa en bok. Medan de närstående vill att han ska fortsätta hålla i gång med en massa aktiviteter, som han alltid gjort. Hur agerar du då, som arbetsterapeut inom palliativ vård?

Och 45-årige utvecklingsstörde Robert, som försöker göra mer saker på egen hand, men där föräldrarna av missriktad omtanke och rädsla krymper hans värld. Hur agerar du då, som arbetsterapeut inom daglig verksamhet enligt LSS?

Din ålderstigna mamma som måste vänta ytterligare några månader på en viktig operation hon så väl behöver, för att hon passerat ”bäst-före-datum” i den växande vårdkön, där yngre patienter och andra typer av ”brådskande fall” prioriteras, som hjärtsjuka äldre män. Bara för att någon bestämt att det ska vara så, för att det inte finns resurser till alla. Hur agerar du då – som anhörig?

På bussen/t-banan på väg hem från arbetet bryter någon friden, sträcker fram en pappersmugg med skramlande mynt framför ditt ansikte. Du tvingas lyfta blicken från tidningen du läser och möter tiggarens tomma blick. Du har några sekunder på dig att bestämma dig. Hur agerar du då, som medmänniska? Öppnar plånboken – eller tittar bort?

Det är mycket vi tvingas ta ställning till i vardagen och det finns dessvärre inga enkla svar.

I det här numret belyser vi ämnet etik utifrån lite olika vinklingar; frågor som kan vara känsliga att ta upp på arbetsplatsen, med patienten/klienten, om handlande och bemötande, såväl i ”riktiga” livet som i sociala medier, där de senare öppnar upp för fallgropar – om man inte har störtkoll. Vill och bör du, exempelvis, bli vän med en patient på Facebook?

FSAs uppdaterade Etiska kod ger inga absoluta svar på detta men väl en vägledning när du som arbetsterapeut behöver det. Även Etiska rådet finns som stöd för dig som medlem. Där sitter bland andra Lars Sandman, filosof och professor i vårdvetenskap. Läs om hans erfarenheter i det här numret.
Missa inte heller de andra tankeväckande artiklarna i ämnet!

Catharina B Tunestad

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.