Hoppa till innehåll

TA | Sociala medier suddar ut gränserna

Sociala medier nämns än så länge inte i den etiska koden. Men nya exempel kan tillkomma vid varje nytryckning när rådet finner det påkallat.

Text: Jane Bergstedt

Mathias Klang, forskare inom sociala medier vid Göteborgs universitet och högskolan i Borås, tycker att man ska vara försiktig, inte blanda ihop det privata med professionen.

– Om en patient vill bli vän på Facebook så tycker jag att man ska tacka nej och förklara att man inte vill blanda ihop sina olika roller. Det vore bra att diskutera detta på arbetsplatsen och ha en gemensam ståndpunkt.

Jobbar man i vården har man tystnadsplikt, det behövs egentligen inte några nya regler, säger han.

Han tar även upp möjligheten att läsa patientbloggar, ska man göra det? Det som skrivs är ju offentligt, men kan knappast användas som information om patienten. Man kan även hitta synpunkter på vården, till och med bli recenserad.

– Det finns sajter som Rate My MD och RateMDs i USA, Canada, England med flera länder, där man kan söka läkare och tandläkare och ge och se omdömen på ett fokuserat och välstrukturerat sätt. Här i Sverige finns rejta.se, men det är en allmän sajt som därför fått mindre genomslagskraft just för vården.

Nätet ger så många möjligheter att dela med sig och sprida information. Ett område som också borde uppmärksammas är möjligheten att fotografera och dela med sig av bilder snabbt och enkelt i olika sociala medier.

– För 20 år sedan var det knappast någon som tog med en kamera till
sjukhuset, men i dag har alla en i fickan och det är socialt accepterat att man
använder den titt som tätt. De skyltar som finns om förbjuden fotografering har inget stöd i lagen.

Hur ska man ställa sig till att bli videofilmad av en patient? Det kan vara ett gott syfte för att komma ihåg vad läkaren eller terapeuten sagt. Men det är en helt ny situation som förändrar arbetsvillkoren, anser Mathias Klang. Kan man säga nej? Och vill man?

Och vice versa måste de som jobbar i vården vara försiktiga om man vill ta bilder på speciella patientcase och diskutera med kolleger, hur slutet detta nätverk än kan anses vara. Eller att diskutera fall i mejl.

– Man kan be om patientens tillstånd, men även andra berörs, som närstående.
Publicering av foto på sajter som Instagram som också kan kopplas ihop med Facebook och Twitter, kan få stora konsekvenser om någon inte vill vara med. Det kan till och med vara människor med skyddad identitet, säger Mathias Klang.

Sammanfattningsvis kan sociala medier sätta förtroendet för vården på spel.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.