Hoppa till innehåll

TA | Slutrapport: Metod för bedömning av arbetsförmåga

I mitten av januari överlämnade Försäkringskassan till regeringen slutrapporten kring metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkring (AFU).

Metoden har prövats under 2012 i Region Skåne och Västra Götaland
och man hoppas nu på en fortsatt utveckling och vetenskaplig utvärdering under kommande år.  Det finns behov av fortsatt justering och uppföljning av metoden.

Modell för bedömning av arbetsförmåga innehåller en självrapporterad förmågebeskrivning från patienten och en standardiserad undersökning som görs av speciellt utbildad läkare. Läkaren också kan efterfråga en utvidgad undersökning av arbetsterapeut, sjukgymnast eller psykolog. Detta ger ett nytt underlag för bedömning av medicinska förutsättningar för arbete och en värdering av individens förmågeprofil inom åtta förmågekategorier; 1. fysisk styrka och rörlighet, 2. fysisk uthållighet, 3. balans, koordination och finmotorik, 4. syn-hörsel-tal, 5. minne, inlärning och koncentration, 6. exekutiva funktioner, 7. affektiva funktioner och till sist 8. psykiska funktioner.

Prövningarna som genomförts talar för att införandet inte får ske för snabbt, eftersom kompetensen hos de som ska göra undersökningarna måste säkerställas via utbildning.

Som stöd finns också ett referensmaterial gällande krav på medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete. Totalt har 40 olika yrkesområden beskrivits. Tanken är att Arbetsförmedlingen ska förvalta detta framöver i samarbete med Försäkringskassan. Man har under 2012 påbörjat ett arbete för att också identifiera anpassningsmöjligheter, arbetshjälpmedel och kända arbetsskaderisker inom de 40 olika yrkesområdena.

AFU utvecklades för att användas för 180-dagars-fall inom Försäkringskassan, alltså att använda för sjukfall som passerar 180 dagar och det handlar i första hand om rätten till sjukpenning. I rapporten anger man att man tror att AFU inom ett kort tidsperspektiv ska kunna ersätta SLU-utredningar (särskilt läkarutlåtande), även om avsikten inte var det från början, och på lång sikt tror man även att TMU-utredningar (team-utredningar) ska kunna ersättas med AFU.

Under den prövning som skett har det utvidgade arbetsterapeutiska testen inte kommit till användning i någon större omfattning. Några få arbetsterapeuter har provat, men parallellt med detta pågår en större prövning av testet som bygger på AWP (Assessment of Work Performance).

FSA har, som vi tidigare berättat om i tidskriften Arbetsterapeuten (senast nr 4/2012), haft möjlighet att delta i arbetet kring AFU. Nu vi får avvakta prövningen av det arbetsterapeutiska testet innan vi diskuterar det mer och fortfarande är vi mycket tveksamma till hur AFU kan komma att ersätta TMU.

Arbetsförmedlingens nya roll när det gäller beskrivningarna av de olika yrkesområdena är också något som vi kommer att följa aktivt. Vill du läsa hela rapporten? Ladda ner den från Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.se, sök på AFU.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.