Hoppa till innehåll

TA | Nya tag för FSAstud

Den 18–19 januari hölls den årliga utbildningshelgen i Nacka för FSAstuds nya styrelse. FSAs nya studentombudsman Karin Broberg höll i huvudpunkterna, bland annat planeringen av verksamheten för 2013, vilka områden och aktiviteter man ska fokusera på.

Text: Catharina B Tunestad

Många från FSA medverkade under helgen. Gelinda Jonasson, kommunikatör och webbredaktör på kansliet, informerade om FSAs webbplats och om hur den fungerar. Chefredaktören för tidningen Arbetsterapeuten, Catharina B Tunestad, var också på plats och berättade om syftet med tidningen och gav tips på hur FSAstud kan använda den egna ”studentsidan” i varje nummer.

Förbundsordförande Lena Haglund gav en föreläsning om FSA nu och i framtiden. Dagen avslutades med ett besök av Lotta Wiklund Hedin från Saco Studentråd och gemensam aktivitet och middag i Gamla stan.

Programmet fortsatte på lördagen med bland annat en föreläsning i retorik och presentationsteknik av Johan Kovaniemi från Rhetoric Slam. På söndagen hölls styrelsemöte för de ordinarie ledamöterna, innan det var dags att bryta upp på eftermiddagen.

Tidningens chefredaktör passade på att växla några ord med några i styrelsen första dagen.

Jonna Jonsson, suppleant från kretsen i Göteborg, berättade att man äntligen kommit i gång med kretsarbetet igen, som varit mer eller mindre inaktivt de senaste två åren.

– Det berodde mycket på att de som var mest aktiva slutade efter examen och att jag själv gjorde ett längre studieuppehåll. Nu är rekryteringsfrågan den viktigaste uppgiften för oss, vi vill bli ännu fler och få in mer aktiva i kretsen. Det känns bra, säger hon.

Ivana Masic är suppleant från kretsen i Lund och har börjat läsa på tredje terminen i vår. Hon tycker det är viktigt att FSAstud  jobbar för att bli ännu bättre på att nå ut till studenterna om fördelarna med att engagera sig fackligt under studietiden.

– Jag vill göra allt jag kan för att stärka både styrelse- och kretsarbetet och gick därför även med i den lokala kretsen.

En av de frågor som jag tycker är angelägen att lyfta är att det är alldeles för lite praktik i början av utbildningen. I Lund har vi exempelvis bara två dagar första terminen.

Ett annat problem som både hon och Michael Sahlin, ordinarie ledamot från kretsen i Norrköping, upplever är att utbildningarna ofta brister i kommunikation när det handlar om studenternas möjligheter att studera utomlands.

– På utbildningen i Linköping/Norrköping har man till och med en ”internationell profil” där man flaggar för möjligheten till utlandsstudier. Det lockar många att söka just dit. Men väl inne i programmet är det ganska tyst om detta, hur man går tillväga, vilket känns lite snöpligt. Jag vet att universitetet informerat om detta i studentmejl, men det kanske inte är det bästa sättet att kommunicera på, då många studenter sällan öppnar studentmejlen, säger han.

FSAs utbildningsdagar är han dock mycket nöjd med, liksom inspirationshelgen som han deltog i i höstas, med många spännande föreläsningar och årsmötet.

– Jag ser det som en bonus att få detta när man engagerar sig i FSAstud!

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.