Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Ulla Nygren

Ny avhandling av Ulla Nygren, Umeå universitet, www.umu.se - "Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext. En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?".

Arbete är ett aktivitetsområde som för de allra flesta människor innebär olika upplevelser av meningsfullhet, till exempel känslan av att vara aktiv, bidra med något, ha sociala relationer, uppleva status och identitet, samt få struktur på tiden. För många personer med psykiskt funktionshinder kan vägen till arbete vara mer svårframkomlig än för andra grupper med funktionshinder.

Två kommuner i Västerbotten gjorde under åren 2007 till 2010 ett försök att implementera metoden Individual Placement and Support (IPS), som internationellt betraktas som en effektiv insats för att personer med psykiskt funktionshinder ska bli delaktiga i ett fungerande arbetsliv.

Sextiofem män och kvinnor som deltog i de aktuella IPS-verksamheterna inkluderades i en studie som syftade till att undersöka IPS med avseende på både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade utfall. Under det första året var 25 procent vid något tillfälle i anställning och ytterligare 14 procent var engagerade i reguljära studier.

Deltagare som hade någon form av sysselsättning vid 12 månader visade positiva förändringar över tid med avseende på psykiatriska symtom och psykosocialt fungerande. Dessa personer var också mer tillfredsställda med sin sysselsättningssituation.

Avhandlingen Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext. En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder? representerar ett av de första försöken att studera IPS i en svensk kontext, som kännetecknas av att det är socialtjänsten som är delvis ansvarig för psykiatrisk rehabilitering.

För mer information: ulla.nygren@occupther.umu.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.