Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Helena Selander

Ny avhandling av Helena Selander, Hälsohögskolan i Jönköping, www.hj.se - "Driving assessment and driving behavior".

Generellt sett har gruppen äldre bilförare en låg olycksinblandning, men med stigande ålder ökar risken för vissa sjukdomar, som exempelvis stroke och demens. På grund av sjukdomar och dess konsekvenser, kan det innebära att en persons körlämplighet och körförmåga behöver bedömas. Fokus för Helena Selanders avhandling Driving assessment and driving behavior har varit att undersöka bedömningsmetoder som används vid körlämplighetsutredningar, både vissa kognitiva tester och praktiska körbedömningar på väg, men också om en intervention skulle kunna förbättra körbeteendet hos äldre bilförare.

Att bestämma när en person inte längre är säker som bilförare kan vara svårt, speciellt när det inte finns några fastställda riktlinjer gällande lämpliga bedömningsmetoder. På grund av detta görs därför bedömningar i Sverige på olika sätt. Många gånger används något enstaka test, vilket kan innebära att personer riskerar att bli felbedömda, det vill säga att säkra bilförare riskerar att förlora sitt körkort, eller att farliga bilförare får fortsätta köra bil.

Trots att det handlar om körkortet görs allt för få praktiska körtest för att se om sjukdomen påverkar körförmågan. Men om dessa körtest ska ingå i den övriga utredningen behövs också kunskapen om hur friska i liknande ålder presterar vid dessa bedömningar, det vill säga vad som kan vara ”normala” körbeteenden eller ”dåliga vanor” och inte orsakade av sjukdom.

För äldre personer kan momentet att växla vara mer krävande än man kan tro och kan därmed påverka körbeteende negativt. Ett enkelt sätt för äldre förare att behålla ett säkert körbeteende är att köra med automatisk växellåda. I stället kan fokus läggas på vad som sker utanför bilen, i trafikmiljön. Användning av automatisk växellåda framstår som ett enkelt sätt att förbättra körbeteendet och trafiksäkerheten för äldre bilförare.

För mer information, kontakta Helena Selander, helena@mobilitetscenter.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.