Hoppa till innehåll

TA | Nu ska vi bli ännu större

I början av december vässade FSA tänderna, med målet att värva fler medlemmar och bli ännu större. ”På väg mot 11 000” heter det nya rekryteringsmaterialet som skickats ut till alla fackliga företrädare för FSA. – Ju större vi blir, desto mer kan vi påverka, säger Lena Haglund, förbundsordförande.

Rekryteringsmaterialet bryter bjärt mot den sedvanliga sobra, vita och mörkblå grafiska profilen som annars kännetecknar FSAs broschyrer och publikationer. Med en svart och neonrosa mapp och typsnitt som för tankarna till ett LP-omslag från tidigt 80-tal, hoppas man väcka lite extra nyfikenhet och uppmärksamhet för innehållet.

”Tack vare att FSA har en så pass hög representativitet bland Sveriges yrkesverksamma arbetsterapeuter vet vi att vi som organisation kan föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt. Den höga representativiteten är vår stora styrka. Vi vill att alla arbetsterapeuter och arbetsterapeutstudenter ska vara medlemmar!”. Orden är Lena Haglunds, förbundsordförande. De är det första som möter läsaren när man öppnar mappen. Med dessa sätter hon fingret på varför FSA inte lutar sig tillbaka och nöjer sig med 10 000 medlemmar.

– I arbetet med att bli fler har du som medlem och företrädare för FSA en nyckelroll – din insats gör skillnad, slår Lena Haglund fast.

Mappen innehåller bland annat en guide i medlemsrekrytering, som ger konkreta tips på hur man som facklig företrädare kan värva nya medlemmar, vad man bör tänka på, som samtidigt är tänkt att ge inspiration.

Kretsarna har länge efterfrågat ett nytt rekryteringsmaterial. Tanken är att det ska fungera som ett stöd och verktyg att rekrytera fler yrkesverksamma och studerande till förbundet.

– Det är tänkt som ett material för lokalt rekryteringsarbete, som man ska kunna använda under en längre tid, säger Sanna Feldell, central ombudsman på FSAs kansli.

Nyanställda arbetsterapeuter som inte är anslutna och nyexaminerade är några av de grupper man försöker nå.

– Det är viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i FSA inte enbart är till nytta för dem som titulerar sig arbetsterapeut i tjänsten, utan för alla med en legitimation i botten. Även om man jobbar inom andra, nya, arenor, exempelvis som handläggare på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, eller gått vidare som chef till ett annat område, så har man glädje av ett medlemskap i FSA. Vi har något att erbjuda alla, fortsätter Sanna Feldell.

Förhoppningen är att på sikt få fler aktiva medlemmar som engagerar sig i förbundets verksamhet på olika sätt, exempelvis genom egna nätverk, i något av de olika utskotten, råden och grupperna som finns – eller i lokala kretsen där man arbetar eller bor.

Catharina B Tunestad

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.