Hoppa till innehåll

TA | Giraffen – ett stöd i hemmet

Roboten ”Giraffen” finns i en träningslägenhet som används av patienter med kognitiv funktionsnedsättning på Danderyds sjukhus. Hittills visar erfarenheterna att den kan bidra till både ökad insikt och självständighet.

Text: Ulla-Karin Höynä

Några veckor före utskrivning från sjukhuset kan patienten tillbringa fyra dygn i träningslägenheten och prova på eget boende, för att få ökad kunskap om sina resurser och svårigheter i vardagen. Ett syfte med boendeträningen är att kartlägga vilket fortsatt stöd patienten kommer att behöva. Roboten Giraffen har funnits i träningslägenheten sedan slutet av 2012. Danderyd är det enda sjukhuset i landet som har den.

Arbetsterapeuten Inga-lill Boman träffade den amerikanske företagaren Steven van Rump på en teknikkonferens. Det ledde till att man i dag använder Giraffen på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus och i ett forskningsprojekt om Giraffen i hjärnskaderehabilitering. Projektet ska bland annat undersöka om Giraffen ökar patientens säkerhet och trygghet och om det fungerar att sköta arbetet på distans för tillsyn och guidning.

Giraffen består av en bildskärm, kamera, högtalare och mikrofon. Den rullar fram med hjälp av motordrivna hjul. Giraffen fjärrstyrs med en vanlig PC-mus på distans från vårdavdelningen. Personalen ringer upp patienten via Giraffen och den slås på när patienten bekräftat att han/hon vill ta emot samtalet. När Giraffen inte används är den placerad i en dockningsstation med bildskärmen vänd mot väggen, så att det är tydligt för patienten att kameran inte är på. 

Giraffen har gjort det möjligt att guida och stödja patienten på distans. Arbetsterapeuterna Stina Thomaeus och Anki Persson arbetar med att göra boendebedömningar.

– Jag har stor nytta av Giraffen i min boendebedömning. Jag har en hel del möten från kontoret. Tidigare besökte jag lägenheten oftare. Det är främst när patienten vill ha ett längre samtal eller inte hittar vissa saker som vi ses, förklarar Stina Thomaeus.

På kvällen använder sjuksköterskorna Giraffen för tillsyn och för att hantera eventuella larm. För att försäkra sig om att patienten ges samma trygghet och medicinska övervakningsnivå är larmsystemen i träningslägenheten kopplade till vårdavdelningen.

I träningslägenheten finns olika minneshjälpmedel som stöd för patienten att komma ihåg att utföra vanliga aktiviteter och ge en påminnelse om de glömt att stänga av spis, vatten, fönster, altandörr, tv med mera.  

Stina Thomaeus och Anki Persson ansvarar för utbildning av personalen, att lära dem köra Giraffen och de nya rutinerna. Totalt har 48 sjuksköterskor utbildats.

I forskningsprojektet i hjärnskaderehabilitering har Inga-lill Boman genomfört en enkät och intervjuat personal som använder Giraffen om deras förväntningar och nyttan med roboten. Resultatet från enkäten visade att inställningen bland personalen till Giraffen varierade beroende på teknikintresse och datorvana.

Personalen trodde att patienterna till viss del skulle känna sig övervakade, men de patienter som intervjuats menade att så inte var fallet. Patienterna tyckte att Giraffen bidrog till att de kände sig trygga och att de kunde få hjälp när de behövde. En preliminär slutsats visar på en positiv inställning. ”Spännande och roligt” är omdömena hittills.

Tidningens utsända reporter provade på att köra Giraffen, en uppgift som inte var helt lätt. På skärmen syns en vidvinkelbild som gör att det är svårt att se både rummet och detaljerna. Man måste manövrera musen i rätt hastighet, annars riskerar man att Giraffen rör sig i fel riktning.

Inga-Lill Boman säger att de skulle vilja att det fanns en zoom, så att man tydligare skulle kunna se om patienten tagit sina tabletter ur medicindosetten.  Det finns även önskemål om att stativet ska gå att sänka, så att man kan få ögonkontakt om patienten sitter i soffan. Patienterna skulle vilja att de själva kunde ringa upp Giraffen. Enligt Inga-lill Boman uppger tillverkaren ”att detta är på gång”.

Gunnel testar roboten hemma    

I snart ett år har Gunnel Rylander i Örebro haft Giraffen hemma hos sig. Hon använder den för att hålla kontakt med sin son på andra sidan jordklotet.

Gunnel Rylander är en av testpersonerna i EU-projektet ExCite, som startade 2010. Även Italien och Spanien medverkar. Inom ExCite testas roboten Giraffen i hemmiljö av äldre personer. Syftet är att förbättra Giraffen och skapa ett användbart hjälpmedel.

Universitetet i Örebro är projektledare för den svenska delen, där Örebro kommun deltar. Det sker genom olika testplatser, varav en finns på en dagrehabilitering. Lena Almquist, enhetschef inom Örebro kommun, är kontaktperson. Hon frågade om Gunnel Rylander, 73 år, ville vara med i ExCite.

Gunnel Rylander gillar teknik och är van att arbeta med datorer. Hon tycker att Giraffen är enkel att hantera och fungerar väldigt bra, även om hon också har kritiska synpunkter. Det gäller främst bildkvaliteten. Det kan vara svårt för den hon pratar med att se vad som händer. När sonen ringer upp från Fidjiöarna följer Giraffen med henne när hon går omkring i lägenheten.

Gunnel säger att hon inte har något egentligt behov av roboten, eftersom hon klarar sig själv och inte har hemtjänst. Men hon förstår att den kan vara till stor nytta och bidra till att skapa trygghet. Hon känner sig bekväm med Giraffen och tycker inte att den är störande på något sätt.

ExCite avslutas 2013. Parallellt pågår GiraffPlus, som startade 2012, där samma länder ingår. Även i GiraffPlus ingår Giraffen som en mobil kommunikationsplattform.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.