Hoppa till innehåll

TA | ”Fysioterapeut speglar vårt yrke bättre”

Stefan Jutterdal är ny ordförande för LSR (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund). Den 1 januari efterträdde han Anna Hertting, som suttit sju år på posten. Han är LSR:s första manliga ordförande någonsin och tog sin sjukgymnastexamen 1978.

Stefan Jutterdal har en bakgrund som chefssjukgymnast och sjukhusdirektör vid
Oskarshamns sjukhus. Senaste decenniet har han varit utvecklingsdirektör vid Landstinget i Kalmar län. Sedan 2012 är han projektledare på SKL (Sveriges
kommuner och landsting) med uppdrag att stödja landstingens arbete med strukturer för utveckling och kunskapsstyrning. Han känner sig hedrad över det nya uppdraget.

– Jag har under lång tid sett sjukgymnastikens betydelse i hälso- och sjukvårdsutvecklingen, för att nå bättre resultat och ett ökat värde för patienter och deras närstående. Tillsammans i den nya styrelsen ska vi arbeta för att sjukgymnaster ska flytta fram sina positioner än mer i den brytningstid som hälso- och sjukvården och samhället befinner sig i, säger Stefan Jutterdal i en kommentar till förbundets tidning Fysioterapi.

Han gläds även åt regeringens förslag att ändra yrkets benämning till fysioterapeut. Det är en fråga som förbundet tog ställning till på kongressen i november. Då beslutades även att man ska verka för lagskydd, både för den nuvarande titeln sjukgymnast och den nya, fysioterapeut.

– Vi är tacksamma över att regeringen lyssnat på vår önskan om att byta namn på professionen. Titeln fysioterapeut är en titel för framtiden och speglar vårt yrke på ett bättre sätt än vad sjukgymnast gör. Den internationella och vetenskapliga benämningen är redan i dag fysioterapi, säger han.

Förbundets namn, LSR, kommer därför också att bytas inom de närmaste tre åren.

Fotnot: LSR:s medlemsantal var den 31 december 11 851. Av dem är 9 830 yrkesverksamma, övriga är studenter eller pensionärer.


Catharina B Tunestad

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.