Hoppa till innehåll

TA | En heldag om välfärdsteknologi för äldre

Arbetsterapeuter har en viktig roll att fylla när det gäller att utveckla användandet av välfärdsteknologi för äldre. Det är en arena som är här för att stanna. Det var också temat för FSAs och Hjälpmedelsinstitutets gemensamma workshop om välfärdsteknologi som redskap för arbetsterapeuter att arbeta med aktivt åldrande.

Workshopen den 11 december, på FSAs kansli i Nacka, samlade ett trettiotal intresserade arbetsterapeuter och bjöd på mycket interaktivitet. Förutom representanter från FSA och HI, medverkade ett antal inbjudna forskare och aktiva projektledare inom Teknik för äldre. En erfarenhet som diskuterades är att det finns ett stort behov av att arbetsterapeuter själva lär sig tekniken om man ska kunna visa den för andra.

I Gôrbra för äldre, som är en av försöksverksamheterna inom teknik för äldre i Göteborg, har man arbetat med att stärka de sociala nätverken och öka välbefinnandet hos äldre. Kristina Blidner, leg. arbetsterapeut, enhetschef och projektledare, berättade om en visningsmiljö där man samlat mängder av smarta produkter som sakletare, fjärrkontroller, GPS-telefoner med mera. Man har även startat grupper för brukare och anhöriga som fått lära sig mer om hur man kan använda surfplattor.

Åsa Larsson, lektor och leg. arbetsterapeut vid Linköpings universitet, presenterade forskning inom området och vad som påverkar om man använder sig av teknik eller inte. Hon menar att dagens äldre är en grupp som under hela livet fått anpassa och förhålla sig till ny teknik. Ingen generation före har gjort det i lika stor omfattning.

Lotta Olofsson, leg. arbetsterapeut och verksam vid Demensförbundet, berättade om mobilkurser för personer med demens som visar att det går att lära nytt. Deras erfarenheter visar att det går bra att använda de telefoner man redan har och ge stöd till de dementa att lära sig de grundläggande funktionerna på mobilerna, som de har nytta av.

Läs mer om Teknik för äldre: www.teknikforaldre.se.

Christina Lundqvist
Professionshandläggare, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.