Hoppa till innehåll

TA | ”Viktigt länen själva får forma övergången”

För drygt två år sedan fick hon regeringsuppdraget som nationell samordnare att stödja kommuner och län i förändringsarbetet vid hemsjukvårdens överföring till kommunalt huvudmannaskap. I juni 2011 lämnade Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholms stad, sin rapport.

Text: Anki Wenster

– Regeringens förhoppning är att övergången sker på frivillig väg. Det ser så olika ut i landet och därför är det oerhört viktigt att länen får forma sin egen övergång, exempelvis att besluta om hemsjukvården ska omfatta både personer från 18 år och barn, säger Ewa Samuelsson.

Tankar på att genomföra reformen fanns redan hos förra regeringen. Hon nämner Socialstyrelsens undersökning från 2008 som visade positiva resultat där kommunen tagit över, inte minst för enskilda patienter. I utredningsuppdraget ingick att resa runt i kommuner och län och skaffa sig en bild av hur långt kommunerna kommit i sitt arbete och vilka förutsättningar som fanns att bedriva hemsjukvård. För de län och kommuner där övergången av hemsjukvården från landsting till kommun fungerat bra, finns gemensamma nämnare, säger Ewa Samuelsson.    

– Att det funnits en tydlig politisk inriktning att lösa frågor om gränsdragningar och en öppenhet inom professionerna när väl beslutet tagits, har spelat in. Som att möten och samverkan skett utan vattentäta skott mellan kommuner och landsting. Att sätta patienten i centrum har varit en annan nämnare. Sedan var det viktigt med mycket information inför förändringen och att låta professionen komma till tals, exempelvis att göra studiebesök i varandras verksamheter, fortsätter hon.    

Att arbetsterapeuten måste ses som en självklar medlem i det interdisciplinära teamarbetet som krävs för en fungerande hemsjukvård, påpekade FSA tydligt i sitt remissvar till betänkandet. Och att förutsättningarna för detta är att det finns tillräckliga resurser som kompetens, tid för behandling, rehabilitering och förebyggande arbete.    

– Teamen blir oerhört viktiga, liksom alla yrkeskategorier i nära samverkan. Det var viktigt för oss att understryka att hemsjukvården även omfattar rehab-ilitering och habilitering och att inte se överflyttningen av hemsjukvården som en statisk situation, utan att det sker en kontinuerlig utvärdering, säger Ewa Samuelsson.

Hur man tillgodoser den allt större gruppen äldres behov av hemsjukvård och kompetens var en av de mest centrala frågorna, berättar hon.

– Många äldre vill bo kvar hemma, samtidigt som akutbesöken ökar till primärvård och sjukhus. I Västra Skaraborg fanns ett utmärkt exempel på hur man i regelbundna teammöten med patientansvarig läkare från slutenvården och företrädare för privat och kommunal äldreomsorg samverkade omkring patienten. Det man kunde se var att kvaliteten för vårdtagaren ökade samtidigt som vårddagarna minskade betydligt och vårdcentralsbesöken helt, med oförändrad kostnad för kommunen.

Frågan om kommunernas rätt att anställa och tillhandahålla läkare var en annan fråga som låg på hennes bord som nationell samordnare.

– Jag tror att det hade fungerat i en storstad, men i glesbygden fanns en väldig oro. Där lever man ofta med verkligheten att tvingas hyra in läkare. Det sågs som en omöjlig situation att anställa läkare för kommunal hemsjukvård. Därför är det så viktigt att läkare från landstingen ingår i kommunens team.  

När hemsjukvården har hittat sin form i alla län är svårt att sia om, medger Ewa Samuelsson. Men i Stockholm beräknas en överföring ske under 2015.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.