Hoppa till innehåll

TA | Senaste nytt från WFOT

FSA arbetar på olika sätt med arbetsterapi i internationella sammanhang. Genom att följa detta arbete har du möjlighet att engagera dig i din profession på en världsomspännande nivå.

Internationella arbetsterapidagen 27 oktober

Den 27 oktober är det den internation-ella arbetsterapidagen World OT Day, vilket är ett initiativ ifrån WFOT –  arbetsterapeuternas världsorganisation. På webbplatsen www.wfot.org finns material att ladda ner för firandet av denna dag, exempelvis logotype, affischer och 2012 och 2013 års kalenderblad.

WFOT:s sammanställning över arbetsterapi världen över

Vart annat år sammanställer WFOT information om arbetsterapi i de olika medlemsländerna världen över inom ett projekt som kallas WFOT Human Resources. Sammanställningen belyser bland annat antalet verksamma arbetsterapeuter, utbildningar, studenter, krav på legitimation/licens i olika länder.  Ladda ner sammanställningen ifrån WFOT:s webbplats www.wfot.org
under fliken Resource Centre.

Intresserad av att jobba utomlands?

WFOT har även sammanställt olika länders krav för att få arbeta som arbetsterapeut. Om du är intresserad av att jobba utomlands, läs mer i dokumentet Requirements for employment of occupational therapists in member countries of WFOT på www.wfot.org.

Nästa WFOT-kongress äger rum i Japan 2014

WFOT anordnar en världskongress i arbetsterapi vart fjärde år. Nästa kongress med temat Sharing Traditions, Creating Futures äger rum den 18–21 juni år 2014 i Yokohama, Japan. Abstractinlämningen öppnar i december 2012 och stänger i april 2013. Läs mer på www.wfot.org/wfot2014.

Frågor om arbetsterapi internationellt?

Kontakta Tina Sandulf på FSAs kansli: tina.sandulf@fsa.se.

Tina Sandulf
Förbundssekreterare

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.