Hoppa till innehåll

TA | ”Patienterna har fått det bättre”

I Kalmar län anser man att hemsjukvårdsreformen medfört en förbättring för patienterna och arbetet blivit mer omväxlande. I Kalmar kommun, som är störst, har antalet arbetsterapeuter ökat från fem till sjutton stycken på grund av satsningar på just hemrehab. Och inom landstinget behöll man en egen rehabiliteringsorganisation. – Vi är otroligt nöjda med den, säger Maria Forsfält, lokal ombudsman för landstingets totalt 90 arbetsterapeuter.

Text: Anki Wenster

Hösten 2007 fanns en oro i lägren hos arbetsterapeuterna i Kalmar län, både i kommunerna och landstinget. Planen var att hemsjukvården skulle tas över av kommunerna från den 1 januari 2008. Så sent som i november samma år tog den sista av de tolv kommunerna i länet beslut om att godkänna skatteväxlingsförslaget. Det gjorde att man inte riktigt kände sig beredd. 

– Det var lite kaotiskt i starten på grund av underbemanning, och tills vi fick tillgång till stimulanspengar och fler tjänster, säger Lena Persson som 2007 var kretsordförande för FSA och i dag är arbetsplatsombud i Mörbylånga kommun.

Vid växlingen övergick 1,25 arbets-terapeuttjänst, men ingen sjukgymnasttjänst till Mörbylånga kommun. När Lena Persson ser i backspegeln är känslan dock att det ordnat sig för de flesta, trots oron som fanns vid övergången. I dag finns det 4,75 kommunalt anställda arbetsterapeuter och 3 sjukgymnaster att tillgå
för Mörbylångas 14 190 invånare.

– Det har blivit bättre för våra patienter och för oss är arbetet mer varierat genom att man möter patienter på både särskilt och ordinärt boende. Vi har utvecklat hemrehab och samarbetet har ökat mellan olika professioner. Mellan kommuner och landsting har samverkan förbättrats genom att Cosmic Linc, ett digitalt överrapporteringssystem, har ersatt fax-rutiner. Enda nackdelen är att de korta vårdtiderna medfört att vi ibland saknar hjälpmedel när patienten kommer hem och att sjukhusets arbetsterapeuter och sjukgymnaster inte längre kan förskriva hjälpmedel. Tidigare kunde vi följa upp hjälpmedel och överta kostnaden. Men respektive ort har egna hjälpmedelsförråd och alla kommuner, utom en, samverkar genom att köpa och sälja hjälpmedel sinsemellan.   

Den största kommunen i länet är Kalmar med 63 000 invånare. Där fanns innan övertagandet fem heltidstjänster inom arbetsterapin, och i samband med växlingen övergick ytterligare fem tjänster.

– Att man i dag är 17 arbetsterapeuter är till stor del resultatet av satsningarna på utökad hemrehabiliteringsverksamhet, och att utvärderingar visat på positiva resultat av rehabilitering säger Christina Erlandsson, verksamhetschef inom Hälso- och sjukvårdsenheten i Kalmar kommun.  

Oron i landstinget innan övergången handlade både om tjänsteövergångar och risk för en splittring av rehaborganisationen, berättar Maria Forsfält som är lokal ombudsman i Kalmar län för landstingets 90 arbetsterapeuter.

– I samband med uppgörelsen om skatteväxlingen var landstingets villkor att behålla rehabiliteringsverksamheten, där bland annat vår profession ingår, i en egen enhet. Det är vi väldigt glada för i dag. Nu har vi två basenheter, Samrehab i norra delen av länet, där jag arbetar, med ansvar för rehabilitering på vårdcentralerna i sex av kommunerna och sjukhusen i Oskarshamn och Västervik. Att vi tillhör en egen basenhet är en stor fördel genom att vi kan vikariera för varandra vid sjukdom, ha gemensamma utbildningsdagar och gemensamma riktlinjer för arbetet. I södra delen av länet finns Habiliterings- och rehabiliteringskliniken som på samma sätt är basenhet med verksamhet i övriga sex kommuner och Länssjukhuset i Kalmar. Våra två basenhetschefer drar åt samma håll vilket innebär att vi kan erbjuda likvärdig vård och rehabilitering.

– Vi är otroligt nöjda med vår organisation, understryker hon. 

Maria Forsfält menar att samverkan med kommunerna varierar beroende på hur hemsjukvården är organiserad, men målet är att förbättra samarbetet. Hennes egen erfarenhet är att den personliga kontakten är viktigast.

– Jag föredrar att ringa och diskutera patienterna eller så gör jag och min kollega i kommunen en gemensam bedömning på vårdcentralen – det kan handla om en patient som kommer från slutenvården som har behov av fortsatt träning hemma.

Fakta: Kalmar läns hemsjukvård

Länet har 12 kommuner och totalt 233 000 invånare.Kommunerna ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i ordinärt boende, särskilt boende och vistelse i daglig verksamhet och dagverksamhet med insatser av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Alla ålders- och diagnosgrupper omfattas hela dygnet alla dagar i veckan. 

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.