Hoppa till innehåll

TA | Onlineträff om äldres rehabilitering

Lite pirrigt är det alltid om tekniken ska hålla. Och den här gången gjorde den det. Ljud och bild gick fram. Det gjorde det möjligt för 70 arbetsterapeuter, som var spridda över landet, att nätverka tillsammans.

Ett 70-tal arbetsterapeuter med intresse för arbetsterapi och äldres rehabilitering samlades den 27 september till en nätverksträff på kansliet i Nacka, Göteborg och Umeå med möjlighet att koppla upp till varandra via Adobe Connect.

Träffen anordnades av Gudrun Johansson, Josefine Lampinen, Åsa Larsson och Christine Tell i FSAs Äldreutskott.  

Christine och Åsa som båda varit med och tagit fram manifestet Ättestupa – eller folkhälsomål. Ett manifest för alla äldre medborgares rätt till specifik rehabilitering föreläste inledningsvis. Sedan hölls gruppdiskussioner på varje ort som avslutades med en gemensam webbdiskussion. Det var första gången nätverksträffen hölls online, på tre olika ställen samtidigt.

Mer från nätverksträffen kan man ta del av på FSAs webbplats, www.fsa.se/aldreutskottet.

Christina Lundqvist
Handläggare i professionsfrågor, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.