Hoppa till innehåll

TA | Olika avtal i kommunerna

Bakgrunden till en kommunalisering av hemsjukvården har sin upprinnelse i Ädelreformen som kom i början av 1990-talet. Drygt tio år gjorde regeringen en översyn av all vård och omsorg för äldre. I betänkandet från 2004 (SOU 2004:68) föreslogs att kommunerna skulle bli ansvariga för hemsjukvården.

Text: Catharina B Tunestad

Tanken bakom förslaget är att patienten ska kunna välja sjukvård i hemmet som ett alternativ till sjukhusvård, när det är medicinskt och tekniskt möjligt.
När ett län kommunaliseras sker en skatteväxling mellan kommuner och landsting. Det innebär att kommunerna i samförstånd höjer sin skattesats med samma procentsats som landstinget sänker sin. För att en skatteväxling ska gå igenom måste dock alla kommuner i länet ställa sig bakom beslutet. Det räcker med att en enda kommun säger nej för att uppgörelsen ska blockeras.
I betänkandet från utredningen En nationell samordnare för hemsjukvård (SOU 2011:55) som kom förra året, poängteras att kommunaliseringen ska vara frivillig för kommunerna – det vill säga inte vara lagtvingande. Kommunerna föreslås även ha ansvaret för att forma innehållet i avtalen som ligger till grund för en kommunalisering. Resultatet av detta har blivit att hemsjukvården ser lite olika ut beroende på i vilken kommun man bor. I drygt hälften av kommunernas avtal omfattas även barn av hemsjukvården, medan den i andra kommuner endast
omfattar personer från 18 år och uppåt. De flesta avtal omfattar dock endast primärvårdsansluten hemsjukvård.

Statskontoret, som är regeringens och departementens utredningsenhet, var bitvis kritiskt till utredningens förslag när den kom. De ansåg bland annat att frågan om kommunernas frivillighet ”berördes knapphändigt” i utredningen, och att tydliga förslag saknades. Man konstaterade även att ”ett kommunalt huvudmannaskap i sig kan inte lösa alla problem med bristande samverkan mellan hemsjukvård och annan hälso- och sjukvård”. I sitt remissvar lyfter de problematiken med läkarnas kvarvarande tillhörighet till landstinget som en bidragande orsak till detta.

Även Socialstyrelsen tog upp detta i en rapport år 2008. Där betonade man ”vikten av tillgänglighet till läkare inom hemsjukvården för att uppfylla kraven på god kvalitet och hög patientsäkerhet dygnet runt”.

Fakta: Kommunaliseringen – län för län

Län som kommunaliserat

 • Örebro
 • Kronoberg
 • Region Skåne
 • Västra Götaland
 • Kalmar
 • Södermanland
 • Västmanland

Län som är på gång

 • Dalarna
 • Jönköping
 • Östergötland
 • Stockholm
 • Gävleborg
 • Västernorrland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

Källa: SKL, Statskontoret, Statens offentliga utredningar

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.