Hoppa till innehåll

TA | Nya professorer i arbetsterapi

Arbetsterapin har fått två nya professorer; Anita Björklund och Margareta Lilja.

Den 1 juli i år fick Anita Björklund sin professorstitel i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping. Den akademiska högtiden, promoveringen, ägde rum den 29 september. Hon började sin karriär på Hälsohögskolan som lärare i arbetsterapi år 1986. År 2000 disputerade hon vid Karolinska Institutet. Åtta år senare blev hon docent i arbetsterapi på Hälsohögskolan.

– Den största skillnaden nu är att jag som professor får mer forskningstid och högre lön. Annars är de flesta arbetsuppgifter desamma som jag hade som docent, säger Anita Björklund.

Hon har specialiserat sig på forskning om äldre och funktionshindrade personers delaktighet i samhället.

På senare år har hon även intresserat sig för paradigmutveckling genom
utbildning och praxis hos arbetsterapeutstudenter och arbetsterapeuter, och hur begreppet hälsa kommer till uttryck i arbetsterapeuternas yrkesutövning.

Margareta Lilja var tidigare medicine doktor på Sektionen för arbetsterapi på Karolinska institutet i Huddinge. Hon tillträdde som professor vid Institutionen för hälsovetenskap, avdelning Hälsa och rehabilitering vid Luleå tekniska universitet den 15 september, där hon även är ämnesföreträdare. Promoveringen äger rum den 10 november.

Hon forskar bland annat om konsekvenserna av att leva med en funktionsnedsättning, och vad som kan stödja och möjliggöra för äldre personer att bo kvar hemma.

En del av forskningen rör utvecklingen av rehabiliteringsinsatser.

– Som professor har jag möjlighet att delta i universitetets arbete på ett helt annat sätt; dels förstärka den forskning och utbildning som redan bedrivs, dels utveckla nya arenor, säger Margareta Lilja.

Red.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.