Hoppa till innehåll

TA | När livet förändras – räcker kommunernas vision?

Redaktören har ordet

Det blir allt kallare och mörkare. Förkylningarna kommer som ett brev på posten. Oftast harmlösa. För oss som har småbarn, arbetar eller studerar. Som rör oss ute, bland folk. Det är höst, och allt är som vanligt. För en del av oss.

För några har livet ändrats drastiskt. För andra kanske något mindre dramatiskt. Men livet ändrar karaktär. Plötsliga, oväntade, allvarliga sjukdomar som kräver akutvård. En sviktande hälsa med stigande ålder. Mycket kan hända som man inte räknat med, helst skjutit på framtiden eller inte sett ha inträffat alls. Som förändrar förmågan, som gör att man inte kan fixa allt på egen hand och behöver hjälp av andra, kanske till och med hjälpmedel.

Med förändringen växer behovet att omge sig med välbekanta ting och en omgivning som inger trygghet. Jag pratar om det egna hemmet och möjligheten att erbjudas god vård där. En vård som utförs av kompetent personal med hjärta och intresse för människors väl och ve, som i sin tur verkar inom en vårdorganisation som bildar en gjuten kedja för patienten.

Där den ena självklart tar vid där den andra slutar, som ett ”välfungerande blixtlås” – för att citera arbetsterapeuten Eva Pålsson som intervjuas i det här numret. Men hur ser ”blixtlåset” ut i verkligheten? Fungerar det att dra upp och ned utan att det fastnar någonstans på vägen?

TA har synat några län som har kommunaliserat hemsjukvården. Vi kan konstatera att processen skiljer sig lite åt, liksom erfarenheterna och synpunkterna om hur det blivit efter.

I Västmanlands kommuner och landsting (VKL), har man en gemensam vision att alla invånare i länet ska erbjudas en ”individualiserad hemsjukvård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet”. Visionen borde vara en realitet för hemsjukvården i hela landet, men verkar inte helt lätt för alla kommuner och landsting att leva upp till.

Missa inte artiklarna om kommunaliseringen med start på sidan 7. Det här rör inte bara dig som arbetsterapeut inom hemsjukvård. Alla känner vi någon närstående som behöver vård och/eller hjälpmedel i hemmet för att klara sin vardag. Och en dag kommer vi kanske själva att behöva det. Och då, om inte förr, vill vi garanterat att ”blixtlåset” i vårdkedjan ska fungera – oavsett vem som har huvudansvaret för den, kommunen eller landstinget!

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.