Hoppa till innehåll

TA | Hallå där ...

Ingrid Berggren, leg arbetsterapeut på neurokirurgen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna i Stockholm.

Text: Catharina B Tunestad
Foto: Privat

Efter 21 år som arbetsterapeut har du satt dig i skolbänken igen – varför?

– Jag har länge haft en önskan om att få komplettera min grundutbildning som arbetsterapeut som är jämförelsevis gammal. Nu kom tillfället.

Vad ska du studera?

– Jag ska läsa till en magisterexamen. Målet därefter är att söka till specialistutbildningen. Jag vill få en kvittens på att det jag har lärt mig under mina år på neurokirurgiska sektionen på Karolinska är bra och få spetskompetens på området.

Var läser du någonstans?

– På arbetsterapeutprogrammet i Umeå, på halvfart och distans.

Fanns det ingen närmare studieort?

– Jag sökte i första hand till Karolinska Institutet i Huddinge, men där hamnade jag på 80:e reservplats för heltidsstudier och på 40:e plats för deltidsstudier. Jag sökte även till andra närliggande orter, men likadant där – fullt överallt! Det är ett enormt tryck på magisterutbildningen nu sedan den blev obligatorisk för sjukgymnasterna som är privatpraktiserande. På Karolinska Institutet dominerar de bland studenterna, så även i min klass.

Har du tagit tjänstledigt från arbetet?

– Nej, jag arbetar 65 procent sedan september och är föräldraledig resten av tiden. Har fem hemmavarande barn. Den yngsta är 4, den äldsta 18 år, så det blir mycket pusslande med tiden.

Hur får du tid för studierna mitt i allt detta?

– Jag har lärt mig ta tillvara alla stunder när barnen sysselsätter sig med något annat. Med god logistik brukar det mesta lösa sig. Så länge jag trivs med det jag gör är allt OK, även om jag sover alldeles för lite och aldrig hinner träna. Men jag mår bra ändå, det är viktigast. Det känns jättelyxigt att få studera!

Hur länge kommer du att studera?

– I två år. Jag hade förstås helst läst på heltid och blivit klar fortare, men det här var min enda möjlighet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.