Hoppa till innehåll

TA | ”Att arbeta i hemmets arena är suveränt”

Gästkrönika av Christine Tell, leg arbetsterapeut, MSc, ledamot i FSAs äldreutskott.

Många kommuner satsar aktivt på kommunal hemrehabilitering genom hemsjukvården. Jag har arbetat i en liten kommun i Uppsala län där övergången skedde 1992. En fördel var det nära samarbetet med biståndshandläggarna. I riktlinjer för handläggning stod ”alla som söker en SoL-insats gällande personlig vård eller förflyttning, ska få en rehabiliteringsbedömning utförd av arbetsterapeut och sjukgymnast där behovet av kommunal rehabiliteringsinsats, hjälpmedel eller bostadsanpassning beskrivs”. Två tredjedelar av de personer som ansökte om till exempel hemtjänst eller särskilt boende i kommunen 2011 fick sitt rehabiliteringsbehov bedömt av arbetsterapeut i hemmet inom tio dagar. Bedömningarna påbörjas ofta samma dag eller dagen efter till exempel sjukhusvistelse.

Arbetsterapeutens uppdrag är att ge den enskilde möjlighet till erfarenheter av hur kroppen fungerar efter sjukdomen eller funktionsnedsättningen i mötet med miljön och vardagsaktiviteterna hemma. Stöd i att själv upptäcka och att ta reda på vilken hjälp som eventuellt behövs. Med erfarenhet och kunskap kan den enskilde börja hantera situationen. Och se där! Det gick ju att duscha trots rädsla, pallen kändes stadig och med ommöblering så går det ju bra. Med sällskap från hemtjänst går det att komma ut igen.

Arbetet i den sociala miljön i hemmet ger dessutom möjlighet till handledning till hemtjänst och anhörig. På köpet kommer minskat behov av hemtjänstinsats. Att arbeta i hemmets arena är suveränt. Det ställer dock krav på att det finns tillräckliga resurser, multimodalt teamarbete kring den enskilde och kompetensutveckling. En enkätundersökning från FSA visar att arbetsterapeuter i kommunal verksamhet har lägre grad av påbyggnadskurser och deltar i färre fortbildningsaktiviteter. Det rimmar illa med att allt fler multisjuka äldre bor kvar hemma med stort behov av kvalificerade hemsjukvårdsinsatser. Frågan handlar egentligen inte vem som är huvudman. Den stora utmaningen är att säkra upp förutsättningar för kvalificerad rehabiliteringsinsats i hemmet. Inte minst i skedet av övergång av hemsjukvården från landsting till kommunerna.

Christine Tell
Leg arbetsterapeut, MSc, ledamot i FSAs äldreutskott

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.