Hoppa till innehåll

TA | Arbetsgrupp har undersökt VFU

Under verksamhetsåret 2012 har FSAstud haft en arbetsgrupp som undersökt hur den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på alla arbetsterapeututbildningar ser ut.

Då FSAstud antog ett nytt visions-program vid det senaste årsmötet ville vi undersöka om visionen överrensstämmer med verkligheten gällande VFU. Syftet med undersökningen är att få en översiktlig bild över hur tidsfördelningen av VFUn ser ut på arbetsterapeututbildningarna i Sverige, samt hur kvalitetssäkringen av VFU-handledarna går till på respektive utbildningsort.

Arbetsgruppen har tagit del av FSAstuds visionsprogram och andra tillgängliga dokument från FSA gällande VFU. Dessa innehåller information om vad utbildningarna rekommenderas genomföra och tillhandahålla innan, under och efter VFU-perioden. Arbetsgruppen har också skickat ut en enkät till utbildningsorterna med frågor som behandlar VFU:n på just deras ort.

Utifrån dessa dokument och svar har arbetsgruppen sammanställt resultatet av undersökningen. De kommer föra eventuella brister vidare genom FSAstuds centrala styrelse till Utbildnings- och Forskningsrådet för vidare diskussion.

FSAstuds Utbildningsgrupp:
Ann-Kristine Kristiansen, Stockholm
Elin Löfgren, Norrköping
Frida Bergman, Umeå
Erik Onelius, Luleå
Åsa Diös Ellemo, Luleå

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.