Hoppa till innehåll

TA | ”Allt vi byggt upp kastas i sjön”

I fem år förbättrade Falumodellen hemsjukvården genom tidiga insatser och ökad samverkan mellan olika professioner. Med landstingets besparingar och kommunalisering avvecklas nu modellen.

Text: Fredrik Mårtensson

– Känslan som dominerar är att allt som vi byggt upp nu kastas i sjön. Självfallet känns det tungt, konstaterar Lena Norman, arbetsterapeut vid landstingets primärvårdsrehab i Falun.

Kollegan Liselotte Nordell, som varit med om att bygga upp Falumodellen, tillägger besviket men utan bitterhet:

– Efter neddragningar saknas resurser för att arbeta enligt Falumodellen och det är endast i undantagsfall som vi numera kan planera och genomföra insatser tillsammans med sjukgymnaster.

– Vi har försökt påtala för kommunen att det här blir ett problem när kommunaliseringen genomförs i början av nästa år, men inte fått något gehör för det. Som det ser ut nu kommer resurserna att krympa ytterligare.

Allt började 2007. I ett av Falu kommuns hemtjänstdistrikt mejslades modellen fram. Fokus riktades mot tidiga insatser och teamsamverkan, där arbetsterapeut och sjukgymnast genomgående åkte ut tillsammans för att stödja patientens rehabilitering i hemmiljö.

Försöksverksamheten visade sig bli så lyckad att modellen infördes över hela kommunen och primärvårdsrehab stärktes med tre nya tjänster.

– Vi hade nog inte räknat med att effekterna skulle bli så goda av att arbeta mer tvärprofessionellt med teamträffar och gemensamma hembesök där våra respektive yrkeskunskaper hakade i varandra. Åren med Falumodellen har varit fantastiskt roliga och utvecklande, tycker Lena Norman.

– Tyvärr blir man väl lite sorgsen när man tänker på effekten av att vi nu tvingas jobba mer traditionellt med rehabilitering i hemmiljö. Tidigare patienter flimrar förbi i minnet. Jag tänker på den äldre damen som var så initiativlös, nästan apatisk, första gången vi träffade henne. Hon som började laga mat och sedan bit för bit kom igång igen med ett mer aktivt liv. Det är patienter som hon som nu
kommer i kläm.

Liselotte Nordell suckar något när kostnadsaspekten kommer på tal. Det finns nämligen dokumenterat i forskning och utvärderingar – både landstingets egna och från Dalarnas forskningsråd – att Falumodellen inte bara ökar vårdkvaliteten utan även har ekonomiska fördelar.

Tack vare modellen minskade antalet återinskrivningar till slutenvården, behovet av hemtjänst blev lägre och nyttjandet av kommunens korttidsboende minskade.

– Men det är som att den totala samhällsnyttan inte når fram eftersom det handlar om olika budgetar, säger Liselotte Nordell.

Hon vet inte vad som händer nu.

– Vi får vänta och se. Trots att kommunaliseringen ska genomföras i början av januari, under förutsättning att alla kommuner säger ja, så kommer vi att erbjudas tjänster först kring den 1 november och då kommer vi som jobbar här bara att få 14 dagar på oss att ge besked.

Den enda fördelen hon ser med en kommunalisering är att de nu hamnar i samma organisation som hemtjänst och biståndshandläggare.

Politiskt har det varit ganska tyst i Falun kring effekterna av kommunaliseringen av hemsjukvården. En kritisk röst är dock Katarina Gustavsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Faluns kommunfullmäktige, som påpekar att det handlar om en kraftig minskning av resurser, från 14 till 6 tjänster.

– Jag är oerhört bekymrad och kan inte se annat än att det blir en kraftig försämring av hemsjukvården. Och jag är förvånad över att Falu kommun inte har någon ordentlig organisation eller strategi kring detta, säger hon.

Jonas Hampus, sektionschef vid kommunens omvårdnadsförvaltning, framhåller att Falu kommun har en förhållandevis stor organisation för rehabilitering.

– Vi har redan i dag 12 arbetsterapeuter och sjukgymnaster och genom kommunaliseringen sker en förstärkning med 6–7 tjänster. Mitt budskap i dag är att vi måste få igång den nya organisationen först men ambitionen är att försöka jobba enligt Falumodellen.

– Kom ihåg att Falu kommun inte kan skyllas för att landstinget gjort neddragningar. Landstinget gjorde ett val där; man kunde ha valt Falumodellen för hela Dalarna men valde istället resten av länet-modellen för Falun. Det var ingenting som vi från kommunens sida applåderade, säger Jonas Hampus.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.