Hoppa till innehåll

TA | ”Trycket på oss i hemsjukvården har ökat”

TA möter Anders Malmberg i Mitt i vardagen.

Text & foto: Ulla-Karin Höynä    

Från arbete på en mindre flygplats till sjukvården. Sedan år 2006 arbetar Anders Malmberg som arbetsterapeut inom hemsjukvården, Västra Hisingens stadsdelsförvaltning i Göteborg.

– Att utbilda mig till arbetsterapeut är det bästa jag gjort i hela mitt liv, säger han.

Vad fick dig intresserad?

– Jag tyckte det lät spännande. Min granne som var arbetsterapeut berättade att hon arbetade med brandskadade på sjukhuset. Jag visste inte att det fanns något som hette arbetsterapeut. Jag ville arbeta fritt och med självständiga bedömningar. För mig är också teamarbete viktigt, säger Anders Malmberg och fortsätter:

– Det är ett väldigt stimulerande arbete eftersom man skapar möjligheter för andra att klara sin vardag. Jag anser att yrket inte värderas så högt som
det borde.

Han har patienter som bor i ordinärt boende, på äldreboende, korttidsplatser för dementa och vanliga korttidsplatser.

– Det är en stor variation. Det är mycket positivt, menar han.

Han beskriver många av yrkets fördelar, men är heller inte rädd att tala om bristerna. I dag skickas patienterna hem väldigt snabbt efter en sjukhusvistelse.

Vilken effekt har detta på ditt arbete?

– Vi får fler patienter och det är ofta snabba insatser som det är frågan om. Det ställer högre krav på oss inom hemsjukvården. Vi har fått ett högre tryck på oss och gör fler insatser i hemmet. Patienterna har inte hunnit få den
rehab som de fick tidigare, svarar Anders Malmberg.

Hur ser din arbetsdag ut?

– Det är 40 procent patienttid, och resten dataarbete. Jag har lärt mig att man inte kan schemalägga en hel dag utan man måste ha ett visst spelutrymme, för verkligheten förändras väldigt snabbt, anser han.   

Har du märkt av kommunaliseringen?

– Nej. Här har kommunen haft ansvaret för hemsjukvården så länge som jag arbetat här, och det är sedan 2006.  

Till sist – har du någon manlig kollega?

– Nej, men jag har varit handledare åt andra män som utbildar sig till arbetsterapeuter. Den som ansvarade för praktikplatser på Göteborgs universitet ville att eleverna skulle ha en manlig förebild, säger Anders Malmberg.

Namn: Anders Malmberg.
Ålder: 50.
Familj: Fru, två småbarn och hund.
Arbetar som: Arbetsterapeut inom hemsjukvården.
Bor: Göteborg.
Läser just nu: Strindbergs stjärna av Jan Wallentin.
Gör på fritiden: Fiskar, driver föräldrakooperativt dagis.
Arbetsterapeuters styrka:
Att hitta de positiva bitarna hos patienten och helhetssynen.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-10-24

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.