Hoppa till innehåll

TA nr 6

2012-10-25 TA | Nya professorer i arbetsterapi

Arbetsterapin har fått två nya professorer; Anita Björklund och Margareta Lilja.

2012-10-25 TA | Vård vid livets slut ska bli bättre för alla

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se över vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Man anser att vården skiljer sig för mycket åt i olika delar av landet. Socialstyrelsen ska därför utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård.

2012-10-25 TA | Hallå där ...

Ingrid Berggren, leg arbetsterapeut på neurokirurgen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna i Stockholm.

2012-10-25 TA | ”Kompetensen finns i kommunerna”

Grundtanken med kommunaliseringen av hemsjukvården är att fler äldre ska kunna bo kvar i sina hem. I Västmanlands län har övergången gått förhållandevis smidigt så här långt, något som till viss del beror på att man gjort ett gediget ”för-jobb”. Men än finns det ”luckor att täppa till”. Ett annat bekymmer är läkarnas ljumma intresse. Det säger Yvonne Winroth, projektledare på Västmanlands kommuner och landsting, VKL.

2012-10-25 TA | Allt under samma tak

Norbergs kommun måste vara det optimala exemplet på en lyckad kommunalisering av hemsjukvården. I alla fall om man ska tro FSAs lokala ombudsman i Västmanland – Eva Pålsson – och arbetsterapeutkollegan Birgitta Andersson. Båda är mycket glada åt verksamhetsövergången som formellt ägde rum den 1 september.

2012-10-25 TA | Hemsjukvård i förändring

Södermanland var bland de allra första länen att genomföra en kommunalisering av hemsjukvården för två år sedan. TA har träffat ett antal arbetsterapeuter som arbetar inom primärvården i Nyköping, Trosa och kommunens hemsjukvård i Eskilstuna, för att höra om deras erfarenheter av förändringen av huvudmannaskapet.

2012-10-25 TA | Olika avtal i kommunerna

Bakgrunden till en kommunalisering av hemsjukvården har sin upprinnelse i Ädelreformen som kom i början av 1990-talet. Drygt tio år gjorde regeringen en översyn av all vård och omsorg för äldre. I betänkandet från 2004 (SOU 2004:68) föreslogs att kommunerna skulle bli ansvariga för hemsjukvården.

2012-10-24 TA | ”Allt vi byggt upp kastas i sjön”

I fem år förbättrade Falumodellen hemsjukvården genom tidiga insatser och ökad samverkan mellan olika professioner. Med landstingets besparingar och kommunalisering avvecklas nu modellen.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.