Hoppa till innehåll

TA | Steget före andra studenter

Att engagera sig fackligt under sin studietid kan för en del tyckas onödigt, men faktum är att fackligt engagemang under studietiden kan ge värdefulla erfarenheter och kontakter inför yrkeslivet. TAs reporter har träffat några engagerade studenter från FSAstud i Umeå.

Text & foto: Carola Lindström

Varannan tisdag har FSAstud i Umeå lunchmöte. Den här tisdagen har sex personer dykt upp. I vanliga fall brukar det vara någonstans mellan åtta och tio personer som samlas, men nu är det både tenta- och praktiktider.

– Lunchmöten fungerar jättebra. Alla studenter har lunch samtidigt och alla ska ju ändå äta, då kan man lika gärna gå på lunchmöte medan man äter, berättar Karin Lind som är ordförande i FSAstud Umeå och suppleant i FSAstuds centrala styrelse.

På detta lunchmöte tar man bland annat upp att man önskar arrangera en föreläsning med Attention, en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, en patientgrupp som arbetsterapeuter ofta träffar. Planeringen inför ett annat arrangemang tar också upp en betydande del av mötet. FSAstud Umeå ska nämligen arrangera en volleybollturnering där lag från de olika terminerna på arbetsterapeutprogrammet möts för att öka gemenskapen mellan terminerna.

FSAstud Umeå har en representant i Västerbottenkretsen för att kunna få
en koppling till arbetslivet och till yrkesverksamma arbetsterapeuter. En stående punkt på lunchmötena är därför kretsens rapportering.

Vill man engagera sig fackligt under sin studietid finns alla möjligheter i FSAstud, det finns både en lokal och en central styrelse.

Varför väljer man att engagera sig fackligt redan under sin studietid?

– Det är en bra erfarenhet, berättar Karin Lind. Det är bra inför det kommande arbetslivet och det ser bra ut på cv:t. Dessutom håller man sig ajour med vad som händer i yrket och får information före andra studenter.

– Man får också träffa studenter från hela Sverige och utbyta erfarenheter med de som läser på andra studieorter, vilket är till stor nytta, tillägger Darlington Brumskine.

Vilka fördelar ser ni med det?

– Man ligger steget före inför sitt arbete, berättar Karin. Man får veta vad FSA är och vad de står för. Jag känner att jag vet vart jag kan vända mig efter min examen, till exempel om jag behöver diskutera lön eller etiska dilemman.

– Ja, man känner sig mer trygg och säker inför framtiden, säger Darlington. Dessutom får man en bredare bild av yrkesrollen. Arbetsterapeututbildningen är en så pass bred utbildning. Genom att vara engagerad i FSA träffar man yrkesverksamma och får därigenom tips om nya arbetsmarknader och sådant man kanske inte skulle ha tänkt på annars.

Ser ni några nackdelar?

– Visst kan det fackliga arbetet ta tid, berättar Karin. Men allt som man får tillbaka kompenserar helt klart för den tid man har lagt ner.

Darlington inflikar:

– Många är rädda för att fackligt engagemang ska ta tid från studierna. Men faktum är att man själv väljer hur mycket tid man vill och kan lägga ner.

Kommer ni att fortsätta engagera er fackligt efter studierna?

– Absolut. Jag tar examen om bara några månader och då flyttar jag hem till Skåne för att söka jobb. Troligen kommer jag då att börja engagera mig i Skånekretsen. Det fackliga engagemanget och de kontakter jag knutit kommer nog väl till pass när jag ska börja söka jobb, säger Karin.

Fakta: FSAstud

FSAstud står för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters studentorganisation.

FSAstud finns på de åtta olika lärosätena där man kan studera till arbetsterapeut: Luleå, Umeå, Stockholm, Örebro, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Lund.

FSAstud har en central styrelse med ordförande, vice ordförande samt ledamöter och suppleanter från alla åtta utbildningsorter. I centrala styrelsen jobbar man med utbildningsfrågor och med att främja samarbetet och kontakten mellan utbildningsorterna. Dessutom finns lokala styrelser på varje utbildningsort, där målet är att studenter från varje termin ska finnas representerade.

FSAstuds uppgift är:

  • Att arbeta för att göra utbildningarna och den studiesociala situationen bättre.
  • Att studenterna ska få en yrkesidentitet redan under studietiden.
  • Att öka gemenskapen mellan arbetsterapeutstudenter.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.