Hoppa till innehåll

TA | Sofie Ivarsson sitter en period till

Sofie Ivarsson, student på arbetsterapeutprogrammet i Jönköping, blev dagen efter fullmäktige omvald som ordförande för FSAstud ytterligare en period.

Text: Stina Johansson

– Det känns jättekul att få förnyat förtroende, både som ordförande och i FSAs förbundsstyrelse, där jag kommer att fortsätta driva våra frågor, säger Sofie Ivarsson.

Hon beskriver året som gått som en inspirerande läroprocess. Stora delar av styrelsen var nya vilket hon tycker har svetsat samman gruppen på ett unikt sätt. Styrelsearbetet har bland annat skett i två arbetsgrupper, en om utbildningsfrågor där man fokuserat på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Arbetsgruppen arbetade fram ett frågeformulär som de programansvariga på utbildningsorterna fick besvara. Man undersökte bland annat hur man fördelar VFU-platser och vad handledarna har för kompetens. Den andra arbetsgruppen
arbetade med att ta fram information för hur man kan skapa ett mentorskapsprogram för arbetsterapeutstudenter. En motion om mentorskapsprogram antogs under lördagens fullmäktige och FSA kommer tillsammans med FSAstud att jobba vidare med frågan under de kommande tre åren. 

Närmast på agendan står en utbildningshelg i Stockholm för FSAstuds nya styrelse. Då ska man bland annat arbeta fram en aktivitetsplan för hur man ska arbeta med verksamhetsplanens fyra fokusområden som består av:

  • En utbildning av hög kvalitet.
  • En grundtrygghet under studietiden.
  • En yrkesidentitet under studietiden.
  • Ett ökat medlemsantal.
  • En stark lokalfacklig verksamhet.

Som en del av detta kommer man att jobba vidare med mentorskapsprogrammet och fortsätta driva VFU-frågorna.

Sofie Ivarsson har nu hunnit till termin fem på arbetsterapeutprogrammet. Hon brinner lite extra för ledarskap, chefskap och företagande. Något hon har stor nytta av i sin roll som ordförande för FSAstud. Hon har redan klart för sig vad hon vill uträtta under 2013.

– Det ska bli jättekul att lära känna en ny styrelse. Jag vill bidra till att vi utvecklas både som individer och grupp.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.