Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Sofi Fristedt

Ny avhandling av Sofi Fristedt, fil.dr, Hälsohögskolan i Jönköping, www.hj.se: "Occupational participation through community mobility among older men and women."

Sofi Fristedt har disputerat i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping med avhandlingen Occupational participation through community mobility among older men and women.

Avhandlingen visar att såväl buss som bil gav tillfredsställande resmöjligheter. Buss begränsar urvalet av aktiviteter, vilket framför allt drabbar kvinnor. Mäns resmöjligheter begränsas om de tvingas sluta köra bil, då de ofta inte har erfarenhet av andra färdmedel.

Minskad delaktighet i sociala aktiviteter var en negativ konsekvens av begränsade resmöjligheter. Subjektiv hälsa och frånvaro av depressiva symtom var en annan, däremot inverkade inte självskattad hälsotillstånd/symptom på förmågan att transportera sig bortom gångavstånd. Det handlade snarare om hur man ”tar det” än hur man ”har det”. Detta, något förvånande resultat, kan delvis förklaras av en tillgänglig miljö som stödjer ett aktivitetsutförande – trots begränsad funktion.

Trots god tillgänglighet i kollektivtrafik var på- och avstigning ett avgörande skäl att sluta åka buss. Detta berodde på stress förknippad med busschaufförers och passagarares beteende. Tillgänglighetsåtgärder bör således beakta den sociala miljön samt de aktiviteter som ska utföras under färdvägen. Detta är viktigt då många äldre saknar andra resmöjligheter, eller annars hänvisas till transportalternativ som kräver förbokning vilket i sin tur försvårar spontant och flexibelt resande.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.