Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling av Eva Lindqvist

Ny avhandling av Eva Lindqvist, med.dr, Karolinska institutet, www.ki.se: "Hjälpmedel som kognitivt stöd i vardagen för personer med demens eller stroke".

Syftet med avhandlingen Assistive technology as cognitive support in everyday life for persons with dementia or stroke är att öka förståelsen för hur man blir användare av hjälpmedel för kognitivt stöd. Den baseras på kvalitativa analyser av två interventioner där personer med stroke eller demens prövade individuellt utvalda elektroniska hjälpmedel som stöd i sina vardagsaktiviteter. 

Fyra vägval som hade stor betydelse för om deltagarna blev användare
identifierades:  

  • Att hjälpmedel valdes som stödde uppgifter som ansågs svåra och som gjorde att viktiga mål kunde uppnås.
  • Att rutiner som möjliggjorde användningen av hjälpmedlen formades.
  • Att man kände tillit till hjälpmedlen.
  • Att man kände sig mer kapabel då hjälpmedlen användes.

Anhörigas engagemang visade sig i vissa fall avgörande för att deltagarna skulle bli användare, exempelvis då nödvändiga rutiner skapades. Som användare kunde deltagarna i många fall utföra viktiga uppgifter mer kontrollerat och effektivt med minskad stress och oro än tidigare. I vissa fall kunde de även utföra aktiviteter som de på grund av oro tidigare undvikit.

Anhöriga kunde också få en ökad trygghet och kontroll tack vare hjälpmedlet.

I avhandlingen kopplas ett hjälpmedels användbarhet och nytta ihop med huruvida användaren har möjlighet att nå sina uppsatta mål med det.

Egenskaper hos hjälpmedlen som sågs främja eller hämma användaren och andra inblandade vid användning och anpassning av hjälpmedlet identifierades. Egenskaper som påverkade tillit och säkerhet inverkade stort på om användaren nådde sina mål och därmed också på nyttan.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.