Hoppa till innehåll

TA | ”Nu siktar vi på 11 000 medlemmar!”

Invigningen bjöd i vanlig ordning på tal. Först ut var FSAs förbundsordförande Lena Haglund som citerade arbetsterapeuten Carina Rydberg från en debattartikel i Uppsala Nya Tidning: ”Att inte göra en arbetsförmågebedömning inom arbetsrehabiliteringen – är som att gipsa ett ben utan att röntga först”. Därefter manade Sacos förbundsordförande Göran Arrius oss att börja ”tänka utanför boxen, så att vi orkar arbeta tills vi är 65 år”. Forskaren, tillika ”it-prinsessan” Soki Choi, gav en fartfylld miniföreläsning om varför vården som organisation ofta fungerar så dåligt i samverkan.

Text: Catharina B Tunestad


Fredagen den 16 november inleddes fullmäktige 2012 på Djurönäsets
konferensanläggning i Stockholms mellersta skärgård. Registreringen gick ovanligt snabbt den här gången. Många av de långväga delegaterna hann därför med en stunds avkoppling i foajén innan fullmäktige slog upp dörrarna,
prick kl 11.

Ståendes i klunga, eller sittandes i någon av soffgrupperna, utbyttes nyfikna blickar och hjärtliga handslag mellan ansikten som sett varandra förut, och något mer formella mellan dem som inte träffats tidigare. En aura av förväntan låg i luften. Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ – grunden – som allt fackligt arbete inom FSA tar avstamp ifrån. Som hjärtat i den mänskliga
kroppen.

Mot en fond av färgsprakade höstlöv och skogssvamp projicerade på väggen, öppnade Lena Haglund fullmäktige. På åhörarplats fanns, förutom delegater från alla kretsar i landet och FSAstud, förbundsstyrelsen, kanslipersonal och särskilt inbjudna från andra fackförbund. På plats fanns även författaren Anders Björnsson, som skrivit boken Organisationen som skapade en profession, som delades ut till alla i samband med registreringen.

Sedan blev det en snabb tillbakablick där målen för den strategiska planen
för 2011–2012 återgavs i stora drag; att arbeta med nya arenor för arbetsterapeuter, betona vikten av att bygga upp en evidensbaserad praxis och särskilt uppmärksamma yngre medlemmar.

– Vi har arbetat mycket aktivt med detta och även med frågor som väckts i den allmänna debatten under de här åren, som rehabilitering. Vi fick möjlighet att träffa utredaren i Rehabiliteringsrådet. Förslaget som senare lades fram var vi mycket positiva till, som multimodal rehabilitering vid smärta i rygg, nacke och axlar, lättare depression och vikten av arbetsplatsutredning och bedömning av arbetsförmåga, sa Lena för att ge några exempel på insatser.

När det gäller nya arenor lyfte hon skolan som ett område där FSA satsat och tagit fram en särskild broschyr, med vilken Skolverkets generaldirektör,
Anna Ekström, uppvaktats.

Företagshälsovården är ett annat område, där FSA också tagit fram en broschyr med olika fallbeskrivningar som man skickat till landets drygt 400 företagshälsovårdsenheter.

– Vi har även deltagit i Hälsokonventet de två senaste åren och planerar att göra det igen år 2013 och då kanske än mer aktivt, sa Lena.

Sen vände hon blicken framåt, mot kommande mål, där rekrytering står högst på agendan för närvarande.

– Att vi snart blir 10 000 medlemmar ska vi inte nöja oss med. Nu siktar vi
på 11 000!, slog hon fast.

En replik som gav upphov till spontana applåder och skratt från åhörarna.

– Direkt efter fullmäktige kommer FSA lansera ett material som ska stödja och stimulera kretsarna att öka sin aktivitet för att rekrytera medlemmar, fortsatte hon och tillade, med visst eftertryck:

– Vi ska inte nöja oss förrän hundra procent av alla utbildade arbetsterapeuter i landet är med i FSA och alla studenter vid de åtta lärosätena är medlemmar i FSAstud!

Göran Arrius, Sacos förbundsordförande, var näste talare. Han började
med att tillkännage att han kände ”stolthet och glädje” över att ha FSA som medlem i Saco. Sen gick han över till ett mycket bekymmersamt problem: Sveriges åldrande befolkning, som växer alltmer. Några måste ju försörja dem och se till att de har det bra och får den vård och omsorg de behöver.

– De unga måste komma ut tidigare i arbetslivet än vad som sker i dag. Många har inte sitt första jobb förrän de närmar sig 30. Övergången mellan universitet/högskolor till arbetslivet måste bli smidigare, sa han och slog ut med båda händerna där han stod i talarstolen.

– Vi måste även sträva efter att alla ska kunna arbeta fram tills vi åtminstone fyllt 65 år och med aktiva åtgärder se till att vi orkar göra det, fortsatte han

Han nämnde några exempel på åtgärder.

– Bättre löneutveckling och en möjlighet att byta arbete även när vi är lite äldre. Det ger ofta en nytändning. Vi måste våga tänka utanför boxen, så att vi vill och har möjlighet att kunna göra något annat än det man jobbat med i alla år, summerade han.

Soki Choi* intog sedan scenen med en dramaturgiskt medryckande föreläsning om ledarskap och organisationsförändringar inom vården och varför sjukvården som organisation är så svår att förändra och ofta kommer i klinch med omvärlden.
Soki Choi, som även går under benämningen ”it-prinsessan” har en mångårig bakgrund som företagare i telekombranschen innan hon började forska om delat ledarskap med utgångspunkt i sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus.

– Jag brukar tala om en ”misfit”, där vi å ena sidan har den snabba och stora utvecklingen av läkemedel som skett under de senaste decennierna – å andra sidan den medicinska organisationen med mer än hundra år på nacken, vars struktur inte förändrats särskilt mycket i grunden, med djupa traditioner och rötter, där den nya världen försöker få fäste, men hela tiden glider av, sa Soki Choi, allt medan hon växlade bilder i powerpoint-presentationen i ett
snabbt tempo.

– I stället för lösningar, blir det ofta dysfunktionella låsningar, fortsatte hon, samtidigt som en bild på ett rep med tjocka knutar visades på duken bakom henne.

– Det beror på att det inom sjukvården finns olika logiker som ska försöka samverka med varandra, förklarade hon, och tillade i samma andetag att det inte fanns tid att fördjupa sig i detta här och nu.

Men åhörarna fick i stället en övergripande beskrivning av de olika logikerna, som hon kallar dem.

– Det handlar dels om den akademiska logiken med professorerna i spetsen, dels den politiska som ofta har ett mer kortsiktigt, populistiskt perspektiv, och å andra sidan den medicinska logiken med personal som känner stark tillhörighet till kliniken. Alla har de olika organisationsstrukturer, med skiftande traditioner att arbeta utifrån. När de ska samverka kan det därför ge upphov till skavsår, konstaterade hon lite skämtsamt, varpå flera av åhörarna skrattade igenkännande.

Lena Haglund klev därefter åter upp på podiet och presenterade vinnarna av Inga-Britt Lindströms stipendium för år 2012. Syftet med stipendiet är att stödja projekt i länder där arbetsterapi är under utvecklinng. Porträttbilder på de två vinnarna, Daniela Castro från Chile, doktorand vid Göteborgs universitet, och Julius Kamwesiga Tunga från Uganda, doktorand på Karolinska institutet, visades på duken bakom henne. Båda fick 7 500 kronor vardera till sina forskningsprojekt.

Slutligen var det dags för utmärkelsen Årets arbetsterapeut som tilldelades arbetsterapeuten Gunnel Hallbom från Gotland. Hon kunde inte närvara personligen, men skickade en videohälsning till fullmäktige som spelades upp, där hon glad och något omtumlad, tackade för utmärkelsen.

– Gunnel har varit verksam som arbetsterapeut i över 35 år. Hon har alltid lagt mycket energi på att hålla sig kompetensmässigt uppdaterad, nu senast vid Got-it Resurscenter**, där Gunnel har blivit en klart lysande arbetsterapeutstjärna.

– Klienter och anhöriga känner alltid att hon söker lösningar på de problem som man presenterar för henne, sa Lena bland annat, innan det var dags att avrunda för lunch.

Därpå följde gruppdiskussioner för fullmäktigedelegaterna under eftermiddagen (se artikel på nästa uppslag).

Fotnot: * Soki Choi är fil.dr och med.dr vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska institutet. Hon har skrivit flera böcker i ämnet, den senaste heter ”Radical change attempt in Healthcare”.

** Got-IT Resurscenter samlar och sprider kunskap om datorbaserade hjälpmedel,  kommunikativt och kognitivt stöd/hjälpmedel för personer med funktionshinder i alla åldrar.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.