Hoppa till innehåll

TA | Mentor ska ge ömsesidigt utbyte

Under verksamhetsåret 2012 har FSAstud arbetat med att skapa en struktur för ett mentorskapsprogram. Ett mentorskapprogram innebär att det finns en mentor (yrkesverksam arbetsterapeut) samt en adept (arbetsterapeutstudent).

Tanken med mentorskapsprogrammet är att studentmedlemmar på lärosätena ska kunna ansöka om att få en yrkesverksam arbetsterapeut som mentor i syfte att minska klyftan mellan studier och yrkesliv. Många studenter saknar en bro däremellan. Ett mentorskapsprogram skulle inte bara minska klyftan mellan teori och verksamhet utan även bidra till kompetensutveckling, hos såväl deltagande adept som mentor. Samtidigt skulle adepten få ett försprång i karriären och en skjuts ut i arbetslivet, och en ökad förståelse för sin kommande profession, är tanken.

FSAstud har arbetat med att samla information, samt skapa strukturen för mentorskapsprogrammet under verksamhetsåret 2012. Målsättningen är att under verksamhetsåret 2013 kunna fortsätta arbetet tillsammans med FSA.
Vill du veta mer eller lämna synpunkter? Kontakta FSAstud på: fsastud@fsa.se.

Anna Svensson, FSAstud Örebro
Maria Kaj, FSAstud Örebro
Mirjam Matesic, FSAstud Lund
Nancy Millerdal, FSAstud Lund
Wibke Sebbin, FSAstud Jönköping
Viktoria Svensson, FSAstud Jönköping

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.