Hoppa till innehåll

TA | Med sikte på 3 år

Ledare av Lena Haglund

När jag skriver detta har vi precis avslutat vårt fullmäktige. Först vill jag tacka för förtroendet att få leda förbundet i ytterligare tre år! Uppdraget att vara förbundsordförande är mycket stimulerade. Arbetsdagarna är oftast fyllda med många spännande och utmanande uppgifter. Det ska bli extra spännande och roligt att få börja arbeta utifrån den nya stadgan som antogs vid fullmäktige. Den innebär bland annat att vi ska arrangera kretsordföranderåd varje år, och att vi kommer att ha fullmäktige vart tredje år.

Sedan fullmäktige 2008 har vi en strategisk agenda som visar färdriktningen för vårt arbete under åren fram till 2015. Det innebär att vi nu även måste påbörja arbetet med en ny strategisk agenda, som det kan fattas beslut om vid fullmäktige 2015.

Det är en mycket spännande utmaning att börja fundera på vad som finns
bakom hörnet 2016.

Men nu har vi framför allt en ny strategisk plan för de kommande tre åren. Den ska hjälpa oss att ge fokus och prioritera bland alla arbetsuppgifter.

  • Vi ska arbeta för att arbetsterapeutens kompetens motsvarar de behov som våra patienter/klienter har och för att våra möten med brukarorganisationerna fördjupas.
  • Vi ska tydliggöra betydelsen av jämlik vård och då särskilt jämlik arbetsterapi.
  • Vi ska förse medlemmarna med verktyg som ska öka beredskapen för att möta framtidens yrkesutmaningar, både på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Vi ska verka för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet och uppmuntra medlemmar att reflektera över en egen karriärväg, bland annat genom chefs- och ledarskap.
  • Information om arbetsterapeutens kompetens behöver utvecklas än mer, så att den efterfrågas i exempelvis det fria vårdvalet och inom nya arenor, som skolan.
  • Vi har också att arbeta med frågor kring utbildning, kompetensutveckling och fortbildningsmöjligheter.
  • Vi måste fortsätta visa på kopplingen mellan utbildningsnivå och lön. Utbildning, kunskap och kompetens måste löna sig!
  • Vi ska fortsätta betona vikten av forskning inom arbetsterapi, där mer interventionsforskning behöver utvecklas.
  • Vi ska förfina argumenten för medlemskap i FSA och vi ska arbeta för att alla med en arbetsterapeutexamen är medlemmar i FSA. Nu tar vi sikte på 11 000 medlemmar.
  • Vi ska ännu starkare lyfta fram att FSA är alla Sveriges arbetsterapeuter!

Jag vill också att man ska tycka att det är kul att arbeta inom FSA. Vi kan ytterligare utveckla känslan av samhörighet, delaktighet och möjlighet till inflytande och den service vi ger till medlemmarna ska vara av mycket hög kvalitet.

Vi är en proaktiv organisation med många engagerade medlemmar, det visar inte minst diskussionerna vid vårt fullmäktige. Låt oss fortsätta vara det!

Jag vill härmed passa på och säga ett stort tack till er alla för den tid och energi ni lägger ner i förbundet.

Ha nu en riktigt skön jul- och nyårshelg. Njut av några dagars ledighet och en annorlunda vardag. God Jul & Gott Nytt År!

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.