Hoppa till innehåll

TA | Maria vill utveckla vården i livets slutskede

Entusiasmen går inte att ta miste på när Maria Roos berättar om sitt fackliga engagemang. Efter att tidigare ha varit fackligt aktiv som student och på lokal nivå, har hon nu växlat spår. Sedan två år tillbaka är hon ledamot i utskottet för onkologi och palliativ vård.

Text: Fredrik Mårtensson

– Jag har alltid haft ett fackligt intresse, men kände mig lite mätt på traditionellt fackligt arbete. Däremot brinner jag för att ge mitt bidrag till professionsutveckling. Så det var perfekt timing när jag fick frågan, säger Maria Roos.

Vi träffas på Marias arbetsplats, Länssjukhuset i Sundsvall, där hon delar sin tid mellan tre avdelningar – hematologi, lungavdelning och infektion – och arbetar både med rehabilitering och palliativ vård.

– Jag tog examen 1986 och mitt intresse för att utveckla vården i livets slutskede har växt sig starkare genom åren. En avgörande händelse var när en kollega gick bort i cancer, bara 36 år gammal, för ungefär 20 år sedan, berättar hon och fortsätter:

– Med åren har jag känt att vi som arbetsterapeuter kan göra allt större insatser inom palliativ vård och det är precis den utvecklingen vi nu ser inom slutenvården.

Maria Roos pekar på att bättre mediciner och behandling gör att patienter med obotliga sjukdomar både lever längre och kan leva mer normalt än tidigare.

– Då ska vi självfallet finnas tillhands med vår kompetens och stödja patientens behov av vardagliga aktiviteter. De cancersjuka patienter jag möter är väldigt tacksamma. Många uttrycker sig i stil med att vad roligt det är att få träffa dig – hos dig är fokus på livet, inte cellgiftsbehandling.

Hon berättar att allt fler arbetsterapeuter deltar i olika konferenser om palliativ vård. Hon ser det som ett tydligt tecken på att det blivit ett arbetsområde av ökad betydelse för professionen.

– Det är lite upp till oss själva också att ta för oss och bidra med vår kompetens. Inom utskottet uppmanar vi exempelvis fler arbetsterapeuter att delta i arbetet inom Svenskt palliativt nätverk (SPN).

Med en adjungerad ledamot består utskottet för onkologi och palliativ vård i praktiken av fyra ledamöter som är väl geografiskt spridda. Det är bara undantagsvis som ledamöterna träffas fysiskt för reguljära sammanträden.
En stor del av arbetet sker via mejlkontakter.

Ofta är det något av ett fackligt ensamarbete där det kan handla om att ta del av forskning och utredningar för att sprida kunskaperna vidare till medlemmarna och öka intresset för palliativ vård.

– Slår man ut det på veckoarbetstid så kanske det tar några timmar i veckan, men det skiftar väldigt i tidsåtgång mellan olika perioder. Jag har en bra chef som låter mig göra jobbet på arbetstid.

– Ett arbete som tog mycket tid men som också var enormt givande var när vi fick skriva ett kapitel i onkologen Peter Strangs bok om palliativ vård.

Utskottet arbetar även med att planera olika konferenser. Maria Roos har ett särskilt uppdrag för den tvärprofessionella föreningen Swedpos där man nu planerar en större konferens i Umeå till våren.

– Ett roligt uppdrag är också att utbildningsorterna ser oss som en resurs och att vi ger råd och stöd till studenter som skriver uppsatser i ämnet. Så det är ett varierande uppdrag – och väldigt roligt!, avslutar hon.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.