Hoppa till innehåll

TA | Malin sitter på flera stolar

Malin Paulsson, aktiv i Örebrokretsen, har flera fackliga roller. Ibland får hon tänka efter vilken stol hon sitter på, eftersom hon arbetar både för FSA och Saco.

Text: Jane Bergstedt

Vi ses en mörk och regnruskig novembereftermiddag på Badhusgatan 1 i Örebro. Det är en huslänga inklämd mellan järnvägen och en fyrfilig genomfartsgata. Men inne i det fackliga huset är det ljust och trevligt. Här finns bland annat Saco-expeditionen på tre trappor och en samlingslokal i källarplanet.

– Här har vi i Örebrokretsen medlemsmöte med Afterwork  nu på onsdag. Ett 25-tal personer har anmält sig. Vi bjuder på mat och dryck. Varje år har kretsstyrelsen som mål att ordna ett par möten samt årsmöte. Det är viktigt att ses och både berätta vad som är på gång och höra vad medlemmarna har för synpunkter och problem, säger Malin Paulsson.

Hon sitter i kretsstyrelsen sedan i våras, är så kallad LOM, lokal ombudsman Örebro läns kommuner. Men hon är även FSA-ombud där hon medverkar i lönerevisionen, samt delkretsansvarig Örebro – och därtill så kallat Saco-ombud i samverkan. Inte konstigt att det stundtals uppstår lite förvirring kring rollerna!

– Det ena har gett det andra. Jag tycker det är viktigt att vara med och påverka och det ger ett bra nätverk med kontakter över hela länet. Det är utvecklande. Det kan vara jobbigt, engagemanget i FSA tar en del fritid i anspråk, men det är framför allt roligt och känns meningsfullt, slår hon fast.

Malin tog sin examen 1995 i Örebro och engagerade sig fackligt i FSAstud. Nu arbetar hon som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvårdsenheten på förvaltningen för funktionshindrade.

– Jag arbetar med rehabilitering och habilitering, exempelvis genom utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Patienterna är mestadels vuxna som bor i egna lägenheter med personlig assistans, eller i gruppboenden enligt LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade).

Som Saco-samordnare på 20 procent representerar Malin alla Saco-förbund och medverkar i informations- och samverkansmöten med arbetsgivaren Örebro kommun. Där deltar också andra fackförbund som Vårdförbundet, Kommunal och Vision.

Det är övergripande frågor som budget, organisationsförändringar och chefstillsättningar som tas upp på samverkan en gång i månaden, först information och vid ett senare tillfälle samverkan enligt MBL (Medbestämmandelagen).

Just nu är det dags för löneöversyn, en ovanligt sen sådan. Malin är ett av nio FSA-ombud i Örebro kommun, en plats är vakant. De representerar olika geografiska områden och går igenom statistik och utfall.

Steve Svensson är FSA-ombud och medverkar i lönerevisionen i kommunen liksom Malin. Han tittar in på expeditionen ett kort tag.

– Alla ska ha lönesamtal med sin chef, men vi har sett att det brustit i ett antal fall. Den här uppföljningen vi gör är viktig, säger han.

De är överens om att cheferna skulle behöva mer utbildning i att hålla lönesamtal. Det finns en central kompetensstyrningsmodell att följa och många medlemmar är bättre pålästa än cheferna.

Malin påtalar ett problem som har med ingångslöner att göra. Många får ingångslön när de börjar arbeta som arbetsterapeuter oavsett tidigare arbeten och erfarenhet, som också borde ha ett värde. Det är svårt att få upp lönen sedan.

– Dessutom borde vidareutbildning löna sig, men det gör den knappast i dag när arbetsterapeuter satsar både tid och pengar ur egen ficka och sedan inte får så mycket mer i lönekuvertet.

Men hon berättar också om ett lokalt avtal de fått till stånd i kommunen om semesterersättning. Medlemmarna ville byta ersättningen mot fler semesterdagar och så ser avtalet ut nu.

Den låga rörligheten internt inom kommunen är också något som bekymrar Malin. Det är svårt att komma vidare. Det påverkar både kompetens och lön.

– Att inte cheferna ser det. Men vi borde också bli mer aktiva själva och söka tjänster, även chefstjänster.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.