Hoppa till innehåll

TA | Första versionen av ICHI

Sedan några år arbetar WHO aktivt med utveckling av en klassifikation för åtgärder som kallas ICHI, International Classification of Health Interventions.

Text: Jane Bergstedt

Norden representeras i det här arbetet av bland andra Ann-Helene Almborg, arbetsterapeut och fil.dr som arbetar på Socialstyrelsens avdelning Regler och tillstånd, enheten Fackspråk och information. Hon har deltagit i flera möten som WHO-FIC arrangerar, nu senast i Brasilien i oktober,där en första version av ICHI presenterades.

ICHI är en av tre huvudklassifikationer som WHO ansvarar för. De andra två är International Classification of Diagnosis (ICD) och International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

Det huvudsakliga syftet med klassifikationer är att tillhandhålla en systematik för gruppering av information för användning i statistik. Klassifikationerna gör det möjligt att kunna följa orsaker till varför människor kontaktar hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, men även vilka åtgärder som vidtas och vilka resultat de ger samt hur spridda olika sjukdomar är.

Målet är att olika professioner och verksamheter inom vård och omsorg ska använda gemensamma klassifikationer, begrepp och termer. Detta gör det möjligt att kunna samarbeta och göra jämförelser över både lands- och professionsgränser.

I dag finns Klassifikation av åtgärder (KVÅ) som omfattar två delar: kirurgiska åtgärder baserade på en gemensam nordisk kirurgisk åtgärdsklassifikation och en svensk klassifikation av medicinska åtgärder. 

– Efter denna alfa-version kommer en beta-version, som ska testas innan den slutliga versionen är klar. Nordiska centret för klassifikationer inom hälso- och sjukvård i Oslo deltar i utvecklingsarbetet. WHO vill ha aktiv medverkan från medlemsländerna, säger Ann-Helene Almborg.

ICHI utvecklas utifrån en struktur som består av tre olika axlar, som enligt Ann-Helene Almborg stämmer väl överens med den struktur som återfinns i den del av KVÅ som arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor har utvecklat utifrån ICF.

– Det här är ett utvecklingsarbete som tar tid med många involverade. Sedan kommer Socialstyrelsen att ta ställning till om och hur KVÅ ska anpassas till ICHI, säger Ann-Helene Almborg.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.