Hoppa till innehåll

TA | Första disputationen i Finland – om lekens betydelse för barns utveckling

Den 19 oktober disputerade den första arbetsterapeuten i Finland vid universitet i Jyväskylä – Tiina Lautamo. Hon har studerat lekens betydelse för utvecklingen hos barn med någon form av funktionsnedsättning.

Text: Ulla-Karin Höynä

Avhandlingen fokuserar på lekens betydelse för barn med inlärningsproblem och deras förmåga att samspela med andra barn. Studien baseras på mätinstrumentet PAGS (Play assessment for Group Settings), som består av 38 olika kriterier för bedömning av barnens lek. Tiina Lautamo har själv skapat PAGS, som är ett observationsbaserat mätinstrument. Syftet med avhandlingen var att utvärdera PAGS tillförlitlighet.

Som arbetsterapeut (eller ergoterapeut, som yrket benämns i Finland) hade hon egen verksamhet och inriktade sig på barn och språkinlärning. Hon har varit en samarbetspartner på olika dagis och sett barnens svårigheter på nära håll. Detta bidrog till att hon valde att forska inom detta område.

200 barn i åldern 2–8 år har deltagit i studien. Den visar att leken spelar en viktig roll för barnen och deras framtid. I leken lär de sig att samverka i grupp och smälta in i socialt. Hennes hypotes utgick från att barn som inte deltar i lek får sämre möjlighet att anpassa sig längre fram i livet. De får inte något tillfälle att öva sig och utveckla förmågan att klara av nya omständigheter och hur man agerar när miljön runt omkring dem ändras. Lek gör att barnens tänkande och flexibilitet tränas. Tiina Lautamo slutsats är att detta är särskilt viktigt för barn med inlärningsproblem och att de tidigt får lära sig att leka.      

Hennes närmaste planer är att söka medel och utarbeta ett datorbaserat bedömningsverktyg och översätta verktyget till andra språk. Förhoppningen är att daghemspersonal ska kunna göra egna bedömningar av barnen och hjälpa dem vidare.  

Det är ovanligt att finska arbetsterapeuter doktorerar. Hittills har bara fyra disputerat och det har ägt rum i ett annat europeiskt land.

Numera är det inte möjligt att läsa arbetsterapi som huvudämne i Finland. Det beror på att universiteten har fått minskade anslag. I Jyväskylä innebar det att hälsoutbildningen fick mindre resurser, trots en specialinriktning inom området. Där fanns landets enda masterutbildning inom arbetsterapi.

Vill man studera på masternivå eller doktorera, måste man nu göra detta på en annan fakultet. Tiina Lautamo är numera lektor vid universitet i Jyväskylä. Trots glädjen över att ha disputerat, är hon lite bekymrad för den framtida utvecklingen av arbetsterapi i Finland och möjligheten att skaffa sig specialkompetens.  

Fotnot: Avhandlingens titel är: ”Play assessment for Group Settings (PAGS): Validating a measurment tool for assessment of children´s play in the day-care context”.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.