Hoppa till innehåll

TA | Att lyssna – viktigast i arbetet med äldre

TA möter Gunnel Cedergren i "Mitt i vardagen".

Text & foto: Sven Rosell

Gunnel Cedergren har alltid tyckt om att arbeta med äldre människor i hemmen. Hon gillar också flexibiliteten och det oväntade i jobbet. Men det är viktigt att lyssna, se människan bakom patienten och att ta sig tid med de man möter.

Vilka råd skulle du ge till en nyutbildad arbetsterapeut som ska börja arbeta med äldre?

– Det är viktigt att man lyssnar in vårdtagarna. Det är centralt. Man ska ta sig tid, inte bara rusa in och ut. Vissa hembesök går snabbt, andra kräver tid.

– Kontinuiteten är också viktig. De flesta jag möter är 80 år och äldre. De ska inte behöva möta många olika människor i sina hem. Det är något jag gärna vill och arbetar mycket för. För mig är det viktigt att känna vårdtagarna.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Roligast är flexibiliteten och alla kontakter med vårdtagarna. Jag hade velat prioritera mötet med vårdtagarna ännu högre. I dag är det väldigt mycket dokumentation som tar tid från vårdtagarna. Men dokumentationen styrs av lagar och regler.

– Intressantast med jobbet är att se hur folk löser vardagliga saker. Intressant är också att lyssna när de gamla berättar. Jag har lärt mig mycket om Malmö som utvecklats från industristad till informationsstad.

Du har arbetat med äldre under många år. Hur har arbetet förändrats sedan du började?

– Jag gick arbetsterapeututbildningen i Jönköping. Yrket har förändrats från att vara hantverksinriktat till att vara mer aktivitetsinriktat, som bedömning och träning i de dagliga aktiviteterna. Hjälpmedlen har förändrats mycket och dokumentation har utvecklats.

– När jag började i Malmö 1982 arbetade jag på ortopedklinken på sjukhuset. Då träffade jag vårdtagarna på kliniken. Sedan ändrades organisationen  under 1999–2000. I dag arbetar vi inom kommunen i team tillsammans med biståndshandläggare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. När vårdtagarna återvänder till hemmet från sjukvården får de träning på ett kortidsboende eller i hemmet. Eller både och. Det är en förbättring. Det gäller att hitta strategier så att de kan ha det bra i hemmet så länge som möjligt.

– I början fick vi arbetsterapeuter förklara mer om vad vi gjorde. Så är det inte längre. Arbetsterapeutyrket har utvecklats och har blivit mer känt. Nytt för oss är de kognitiva hjälpmedlen. Det är en ny nisch för mig som är inriktad på demenssjukdomarna. Det finns väldigt många kognitiva hjälpmedel i dag. En annan sak är att forskning har gjort att bedömningsinstrumenten har utökats. Det händer jättemycket!

Andelen äldre blir allt större. Hur märks det i ditt jobb?

– Vi blir fler och måste utöka personalgruppen här hela tiden. Man ser att vi behövs.

Var arbetsterapiutbildningen viktig för dig?

– Ja, det jag har med mig mest därifrån är sjukdomsläran och aktivitetsdelen. Aktivitet är det centrala.

Fakta

Namn: Gunnel Cedergren.
Arbetar som: Distriktsarbetsterapeut i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö.
Ålder: 59.
Bor: I villa i Malmö.
Familj: Man och en vuxen dotter.
Läser just nu: Deckaren Sankta Psyko av Johan Theorin.
Arbetsterapeutens styrka: Vi är duktiga på aktivitet, på att hjälpa människor att vara aktiva i vardagen.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-12-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.