Hoppa till innehåll

TA nr 8

2012-12-18 TA | Med sikte på 3 år

Ledare av Lena Haglund

2012-12-18 TA | Inget händer av sig självt

Redaktören har ordet

2012-12-18 TA | Ett lyft för primärvården

Stockholms läns landsting satsar 14 miljoner kronor under tre år för att stärka primärvården. I ett första steg har fyra akademiska vårdcentraler, så kallade AVC, inrättats.

2012-12-18 TA | Hallå där ...

Susanne Iwarsson, doktor i medicinsk vetenskap och leg arbetsterapeut, vid institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet.

2012-12-17 TA | Första versionen av ICHI

Sedan några år arbetar WHO aktivt med utveckling av en klassifikation för åtgärder som kallas ICHI, International Classification of Health Interventions.

2012-12-17 TA | ”Nu siktar vi på 11 000 medlemmar!”

Invigningen bjöd i vanlig ordning på tal. Först ut var FSAs förbundsordförande Lena Haglund som citerade arbetsterapeuten Carina Rydberg från en debattartikel i Uppsala Nya Tidning: ”Att inte göra en arbetsförmågebedömning inom arbetsrehabiliteringen – är som att gipsa ett ben utan att röntga först”. Därefter manade Sacos förbundsordförande Göran Arrius oss att börja ”tänka utanför boxen, så att vi orkar arbeta tills vi är 65 år”. Forskaren, tillika ”it-prinsessan” Soki Choi, gav en fartfylld miniföreläsning om varför vården som organisation ofta fungerar så dåligt i samverkan.

2012-12-17 TA | Stadgeändring väcker känslor

På eftermiddagen är dags för gruppdiskussion. Alla delegater skingras och går iväg mot mindre grupprum på konferensområdet. Där kommer de sitta resten av eftermiddagen i gruppen som de har blivit tilldelad. TAs reporter följer med grupp 1. Där blir diskussionen stundtals het.

2012-12-17 TA | Fullmäktigeperioden ändrad till 3 år

Motionen om kompetensutveckling var en fråga som engagerade många, liksom frågan om ett mentorskapsprogram. Men den kanske största förändringen som fullmäktige beslutade om var att förlänga fullmäktigeperioden till tre år, något det flesta ställde sig bakom. Men det fanns de som inte jublade över beslutet, som ser en fara i att det blir glesare mellan fullmäktigemötena.

2012-12-17 TA | ”Fullmäktige ger vidgade vyer”

Helena Cronebäck och Jessica Eklund är nya styrelseledamöter i FSAs förbundsstyrelse.

2012-12-17 TA | Sofie Ivarsson sitter en period till

Sofie Ivarsson, student på arbetsterapeutprogrammet i Jönköping, blev dagen efter fullmäktige omvald som ordförande för FSAstud ytterligare en period.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.