Hoppa till innehåll

TA | ”Vi måste göra vår röst hörd inom EU”

– Jag ser det som en förmån att arbeta med kollegor från andra länder. Redan som delegat diskuterade jag gärna internationella frågor, säger Anu Söderström, från Finland och COTEC:s president.

Text: Ulla-Karin Höynä

Hon valdes till president för COTEC2010 och har varit delegat sedan år 2000.

– Jag har en administrativ roll. Min uppgift är att förbereda COTEC:s möten två gånger per år, samt COTEC Executive Committee två gånger per år. Att sköta brevväxling med olika instanser och vara i kontakt med medlemsförbunden, säger hon och berättar att arbetet bygger på en volontär insats, tre–fyra timmar per vecka. Under mötesveckorna blir det heldagsjobb.

Vad ser du som COTEC:s främsta uppgift?

– Vi behöver bli starkare och mer värderade som arbets-terapeuter. Inom COTEC finns väldigt många små förbund och även stora förbund. Den viktigaste frågan i dag är att man är auktoriserad och att inte sjuksköterskor eller mentalvårdare utför våra uppgifter, menar Anu Söderström och tillägger:

– Mitt mål är att COTEC ska bli mer synlig och göra sin röst hörd inom EU, tillfrågad som organisation, och att European Health Programme 2013 nämner arbetsterapin.

Hon blev klar ergoterapeut – som yrket benämns i Finland – 1995 och har arbetat inom psykiatrin och neurologin. Nu arbetar hon halvtid på Finlands Ergoterapeutförbund. Hon tror att arbetsterapeuter kommer att hitta nya roller i arbetslivet framöver, bland annat inom socialtjänsten. I många avseenden är detta ett nytt yrke.

– Vi blir fler och fler som arbetar inom en vidare krets. Vi har mycket att erbjuda samhället som helhet. Arbetsterapeuter är en av de mest växande professionerna i Europa för tillfället, säger Anu Söderström.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.