Hoppa till innehåll

TA | Värdefull bok vid sorg och reparation

Bokrecension av "Tröst och reparation. Finn din egen tröstfunktion".

Titel: Tröst och reparation. Finn din egen tröstfunktion
Författare: Cullberg Weston, M., Natur och Kultur 2012

Marta Cullberg är psykoterapeut med lång erfarenhet av den betydelse som tröst har i våra liv. ”Tröst är det klister som hjälper oss att laga livet igen efter svåra förluster”, skriver hon. Det kan handla om att trösta andra och ta emot tröst, men fokus är framför allt på förmåga att trösta sig själv (self compassion). Boken består av olika avsnitt; tröst, att trösta, existentiell tröst, att trösta sig själv, hinder för tröst att nå fram samt tröst och reparation. Flera dikter om tröst ger boken en poetisk dimension. Cullberg har gedigen kunskap som hon delar med sig av och ger läsaren verktyg som är till nytta, såväl i arbetet som privat. Det är en läsvärd bok där tröst och reparation löper som en röd tråd. Tyvärr innebär de alltför korta avsnitten, som återkommer i kapitel efter kapitel, svårigheter för läsaren att få sammanhang.

Boken kan vara värdefull för arbetsterapeuter, som oavsett verksamhetsområde möter människor som är i behov av tröst på grund av sjukdom eller olyckshändelse.

Cullberg ger läsaren flera exempel från människor hon har mött, som berättar om lidande och behov av tröst i samband med att någon dör, en skilsmässa eller besked om en livshotande sjukdom. Läsaren får verktyg i form av ”3 H:n”, det vill säga att man kan erbjuda att ”hålla om” och visa att man bryr sig, att ”hälla i” som att bjuda på en kopp te, men också att ”hålla ut” och förstå att en sorgeprocess tar tid.

Cullberg beskriver olika vägar för oss människor att hantera svårigheter och finna tröst. Självhjälpen kan ibland gå snett och man tröstar sig med mat, droger och prylar. Man kan också ta hand om sig själv på ett konstruktivt sätt och ge sig själv tröst (self compassion). Det kan vara att vistas i naturen, läsa en dikt, skriva dagbok, lyssna på musik, be en bön eller umgås med sitt husdjur.

Författaren visar också hur en person som inte fått den tröst hon behövde som barn kan reparera skadan genom att återuppleva situationen och gå in med ”sitt vuxna jag” och trösta ”sitt inre barn”.

Birgitta Gunnarsson
Doktor med vet, leg arbetsterapeut

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.