Hoppa till innehåll

TA | Tekniksnack i Almedalen

Tre politiker och två arbetsterapeuter debatterade teknik för äldre på FSAs seminarium ”Aktivt åldrande – om du klarar tekniken” i Almedalen.

Peter Bernard och Sandra Arvidsson, två arbetsterapeuter på Gotland, inledde med en sketch som illustrerade de utmaningar som äldre ställs inför i vårt teknikintensiva samhälle: sms-biljetter på bussen och banker som inte hanterar kontanter. Ida Kåhlin (vice ordförande, FSA) fortsatte med att reda ut begreppen vardagsteknik och välfärdsteknologi och avslutade med att fråga panelen vem som tar ansvar för att tekniken blir tillgänglig för äldre.

– Teknik måste anpassas efter individen och inte tvärtom. Men det är även mycket problematiskt med de fördomar som finns om att äldre inte kan hantera tekniken, menade Agneta Luttropp (MP).

Kenneth Johansson (C) förde fram att vi måste ta ett helhetsgrepp om livskvaliteten för äldre.

– Teknik är en viktig komponent, men även våra attityder är ytterst viktiga, hur vi ser på människors värde.

Anders Lönnberg (S) var inne på att det är svårt för små kommuner att satsa på detta av ekonomiska skäl och förde fram idén om att slå ihop kommuner och skapa storregioner.

Agneta Luttropp höll med Anders Lönnberg om att små kommuner måste samarbeta, men pekade också på att pensionärsorganisationer är kolossalt viktiga att involvera.

– Arbetsterapeuter är en väldigt underskattad grupp i det här sammanhanget. Arbetsterapeuten hämtar kunskaper från olika områden. Till skillnad från
andra försöker de inte göra om människan för att passa in, utan anpassar i stället miljön till människan. Vi skulle behöva ett arbetsterapeutiskt förhållningssätt inom offentlig sektor, i väldigt hög grad, menade Anders Lönnberg, som också avslutade paneldebatten.

Ulf Lundberg
Kommunikationsstrateg, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.