Hoppa till innehåll

TA | ”Ökad delaktighet kommer att förändra yrket”

Tre keynote speakers – med tre olika fokus. Först ut var Susanne Iwarsson som menade att fler arbetsterapeutforskare bör komma ut på den internationella scenen. Barbara Piskúr belyste yrkets förändring i och med brukarnas allt större delaktighet och inflytande. Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande, med egen erfarenhet av kronisk smärta, underströk vikten av att tidigt få träffa en arbetsterapeut.

Text: Ulla-Karin Höynä    

Susanne Iwarsson, professor vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle på Lunds universitet, var fredagens keynote speaker på kongressen. I sitt tal, med rubriken Hur arbetsterapin kan anta utmaningarna, tog hon upp två forskningsprojekt inom äldreområdet: ENABLE-AGE, som innefattar fem EU-länder, och FUTUREAGE, som är ett samarbete mellan University of Sheffield och Lunds universitet och som fokuserar på ett aktivt åldrande. Inom ENABLE-AGE utgår man från att äldre i 80–89 års ålder vill leva oberoende och med bibehållen hälsa.

– Vi vet att det finns skillnader inom de sociala stödsystemen i EU-länderna. Hur detta påverkar hälsan och åldrandeprocessen hör till de frågor som behöver undersökas, sa hon bland annat.

Arbetsterapeuter är en outnyttjad potential i detta sammanhang. 

– Men frågan är om vi är beredda att möta den utmaningen. Vi kan bidra med lösningar på flera nivåer – inte bara för den enskilde, utan använda vår yrkeskompetens till problemlösning som ger resultat i samhället i stort, fortsatte hon.       

Det gäller att lyfta blicken utanför den egna kommunen. Susanne Iwarsson menar att forskare bör ut på den internationella scenen, att man har mycket att lära av andra länder.

Någon som gjort verklighet av detta var lördagens keynote speaker, Barbara Piskúr, uppvuxen i Slovenien och bosatt i Holland. Hennes tema var social delaktighet, som brukar delas in i tre nivåer; den första är att vara aktiv med andra, nästa är förmågan att hjälpa andra och den högsta nivån är att bidra till samhället. 

– Social delaktighet är avgörande för människans hälsa och välbefinnande, och särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättningar, sa Barbara Piskúr, som är lärare och forskare vid Zuyd University.    

Hon talade om enskilda som skapar nätverk på internet för olika diagnoser, och delar med sig av sina kunskaper, som exempelvis den amerikanska sajten Patients like me. Hon tror att det kommer bli en social förändring framöver, där enskilda sköter mycket på egen hand och får en större kontroll. Social delaktighet medför även nya krav på arbetsterapeuten. Att man är öppen för brukarens medverkan, utan att känna att den egna kompetensen är hotad.

Efter talet frågade undertecknad om hennes egen bakgrund möjligen påverkat henne i arbetet som arbetsterapeut.

– Ja, jag tänker nog mer ”outside the box”, och räknar med att saker är annorlunda. Jag är uppvuxen i ett land där man betonande kollektivet och känner mig hemma i ett sådant perspektiv, svarade Barbara Piskúr.

Söndagens keynote speaker var ordförande i Reumatikerförbundet, Anne Carlsson. Utifrån egen erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom och möten med olika personalgrupper beskrev Anne Carlsson vikten av att tidigt få möta en arbetsterapeut. Det är centralt att få de vanliga vardagliga aktiviteterna att fungera innan man orkar och kan ta sig an mera omfattande träningsprogram, menade hon.

Hon visade även delar ur en nyproducerad film från förbundet om sex och relationer. Filmen ger en osminkad beskrivning av relationer och sexliv när smärta och rörelseinskränkningar påverkar samspelet.

Fakta: Kommande möten

  • ENOTHE:s (European Network for Occupational Therapy in Higher Education) årliga kongress äger rum den 18-20 oktober i år i Vilnius, Litauen.
  • Nästa WFOT-kongress (World Federation of Occupational Therapists) sker år 2014 i Yokohama i Japan. 
  • Nästa COTEC-kongress blir den 15–18 juni år 2016 vid Galway University på Irland. Den kommer att arrangeras i samarbete med ENOTHE, vilket är första gången.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.